Hjemmekontor

På denne siden får du vite hvilke regler som gjelder for hjemmekontor. Retningslinjene gjelder i en normalsituasjon, ikke i ekstraordinære situasjoner, som for eksempel under beredskap og pandemi.

Temasider: Arbeidsforhold

English version: Work from home

Hovedregelen for alle ansatte ved NTNU er at man har fast arbeidsplass på campus. Det kan likevel være hensiktsmessig både for deg som arbeidstaker og for arbeidsgiver at du kan jobbe noen dager hjemmefra i løpet av en arbeidsuke over en lengre periode.

Du kan ikke kreve fast hjemmekontor, og arbeidsgiver kan heller ikke pålegge deg det, men dere kan bli enige om en slik avtale som da må gjøres skriftlig.

Det er viktig å tenke på at dersom du blir enig med leder om at du kan jobbe hjemmefra i en lengre periode, har du fortsatt en plikt til å bidra til arbeidsmiljøet i enheten der du jobber.

Dette er noen av reglene for bruk av hjemmekontor:

  • Arbeidstiden er den samme som når du jobber fra kontoret.
  • Avtale om hjemmekontor kan inngås for maksimalt seks måneder av gangen, og du og din leder kan avtale at inntil 40 prosent av arbeidstiden din legges til hjemmekontoret.
  • NTNU dekker grunnleggende utstyr som tastatur, mus og skjerm.
  • Du må passe på at det ikke oppstår fysiske belastninger som følge av hjemmekontor.
  • Du må være forberedt på at leder kan kalle deg inn til oppmøte på kontoret også på dager der det er avtalt hjemmekontor – for eksempel ved møter.

Les retningslinjene for bruk av hjemmekontor her

Selv om du ikke har en slik avtale om fast hjemmekontor, kan det være behov for å jobbe hjemmefra i en kortere periode – f.eks. hvis du skal utføre konsentrasjonsarbeid. Dette skal du avtale med din leder fra gang til gang.

Oppdatert 20.04.21

1 Vedlegg
3767 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)