Tilbake

Hjelpemidler til utlån

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging.

Utlån av lytteutstyr (teleslynge/IR) #

Teleslynger kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. En del auditorier og grupperom har også IR-anlegg. Du får låne «smykker» hos AV-tjenesten, og du kan låne det for ett semester av gangen. Det er fint hvis du varsler i fra hvis det er feil på smykket eller lydanlegget.

Rom med teleutstyr #

Her er en oversikt over auditorier og grupperom med teleslynge eller IR-anlegg. T= teleslynge, IR = trådløst IR-anlegg

Campus Gløshaugen: #

 • Hovedbygningen, auditorium med teleslynge: H1 og H3
 • Realfagbygget, auditorium med IR: R1 , R2, R3, R4, R5, R7, R8,R9ogR10 | GrupperommedIR: R54
 • Sentralbygg 1, auditorium med IR: S1, S2, S3, S4, S5 og S8. Teleslynge: S6 og S7 
 • Gamle elektro, auditorium med teleslynge: EL1 og EL5
 • Verkstedteknisk, auditorium med teleslynge: VE1 | IR: VE21
 • Varmeteknisk, auditorium med teleslynge: KJL1 og KJL5
 • Geologi, auditorium med teleslynge: G1 og G21
 • Kjemi, auditorium med teleslynge: K5
 • Gamle fysikk, auditorium med teleslynge: F6
 • Berg, grupperom med teleslynge: B22

Campus Dragvoll: #

 • Dragvoll 1, auditorium med IR: D1, D2, D3, D4, D6 | Grupperom med IR: D102, D104, D119. Dragvoll 1 har også 1 stk mobil IR-anlegg.
 • Dragvoll 2, auditorium med IR: D13
 • Dragvoll 3, auditorium med IR: D15 | Grupperom med IR: D130, D131, D132,
 • Låven: Rom 031 (IR)

Lerkendal og Valgrinda #

Vassbygget, auditorium med teleslynge: VG2

Petroleumsteknisk senter, auditorium med teleslynge: P1

For informasjon om andre campuser, ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten.

#

0 Vedlegg
15822 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)