Hjelpemidler til utlån

Både NTNU og Nav har hjelpemidler som kan gjøre studiehverdagen enklere og bedre for deg som har en funksjonsnedsettelse.English version - Equipment and study aids for special needs student.

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging.

Studielitteratur #

Forelesningsnotater #

De fleste faglærere på NTNU legger ut notater fra forelesningene på Itslearning sånn at studentene får tilgang til dem. I enkelte tilfeller hvor foreleser ikke legger ut notater, kan Tilretteleggingstjenesten være behjelpelig med å skaffe deg notater hvis du selv ikke har mulighet til å skrive.

Lydbøker #

Hvis du har behov for lydbøker kan du henvende deg til Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). Som blind eller sterkt synshemmet student har du rett på å få produsert faglitteratur hos NLB.

Andre grupper av lesehemmede har ikke produksjonsrett, men kan få lånerett til NLBs lydboksamling. Alle lån er gratis, og du kan låne bøkene så lenge du vil. Mer informasjon finner du på NLBs nettsider. Tilretteleggingstjenesten kan hjelpe deg med mer informasjon og hjelp til å søke om produksjons- eller lånerett hos NLB.

Hjelpemidler for lesing #

Et alternativ til lydbøker kan være å få litteraturen opplest ved hjelp av et tekst-til-tale-program med syntetisk tale. Har du et dokumentert behov kan du søke til NAV Hjelpemiddelsentral om talesyntese eller skrivestøtteprogrammet Lingdys, som blant annet har innebygget talesyntese.

Utlån av lytteutstyr (teleslynge/IR) #

Teleslynger kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. En del auditorier og grupperom har også IR-anlegg. Du får låne «smykker» hos AV-tjenesten, og du kan låne det for ett semester av gangen. Det er fint hvis du varsler i fra hvis det er feil på smykket eller lydanlegget.

Rom med teleutstyr #

Her er en oversikt over auditorier og grupperom med teleslynge eller IR-anlegg. T= teleslynge, IR = trådløst IR-anlegg

Campus Gløshaugen: #

 • Hovedbygningen, auditorium med teleslynge: H1 og H3
 • Realfagbygget, auditorium med IR: R1 , R2, R3, R4, R5, R7, R8,R9ogR10 | GrupperommedIR: R54
 • Sentralbygg 1, auditorium med IR: S1, S2, S3, S4, S5 og S8. Teleslynge: S6 og S7 
 • Gamle elektro, auditorium med teleslynge: EL1 og EL5
 • Verkstedteknisk, auditorium med teleslynge: VE1 | IR: VE21
 • Varmeteknisk, auditorium med teleslynge: KJL1 og KJL5
 • Geologi, auditorium med teleslynge: G1 og G21
 • Kjemi, auditorium med teleslynge: K5
 • Gamle fysikk, auditorium med teleslynge: F6
 • Berg, grupperom med teleslynge: B22

Campus Dragvoll: #

 • Dragvoll 1, auditorium med IR: D1, D2, D3, D4, D6 | Grupperom med IR: D102, D104, D119. Dragvoll 1 har også 1 stk mobil IR-anlegg.
 • Dragvoll 2, auditorium med IR: D13
 • Dragvoll 3, auditorium med IR: D15 | Grupperom med IR: D130, D131, D132,
 • Låven: Rom 031 (IR)

Lerkendal og Valgrinda #

Vassbygget, auditorium med teleslynge: VG2

Petroleumsteknisk senter, auditorium med teleslynge: P1

For informasjon om andre campuser, ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten.

Nav hjelpemiddelsentral #

Studenter med funksjonsnedsettelser kan låne diverse utstyr spesielt beregnet for studier fra Nav hjelpemiddelsentral. Der finner du mer info om dine rettigheter og søknadsskjemaer du trenger. Søknader om hjelpemidler må dokumenteres med attest fra lege, sykehus, logoped eller lignende. Legg også ved en bekreftelse fra lærestedet om at du er student, og varighet på studiet.

Tilretteleggingstjenesten kan hjelpe deg med å søke om studierelaterte hjelpemidler, og gi tips til hva som kan fungere bra i din studiesituasjon. Hvis du har behov for hjelpemidler hjemme, til transport eller tolk, må du selv ta kontakt med Nav.

Se også #

Universell jobber for universell utforming, se også Universells nettside om hjelpemidler.

Kontakt #

Tilretteleggingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelse: tilrettelegging@adm.ntnu.no.

Faktultetene har også egne kontaktpersoner som kan gi råd om tilrettelegging.

0 Vedlegg
11058 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)