Finne kilder

(Videresendt fra Hjelp til litteratursøk)

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvor og hvordan studentene kan søke for å finne litteratur og annet materiale som kan benyttes i blant annet oppgaveskriving. Siden tar også for seg kildekritikk.

English version - Finding sources

Se også: "Temaside for oppgaveskriving"


Som regel må du bruke kilder når du skal skrive egne oppgaver. Det er mange forskjellige typer kilder som kan brukes. Definisjoner kan du ofte finne i oppslagsverk eller i pensumbøker. Grunnleggende informasjon og brede tilnærminger til emnet finner du som regel i bøker. Leter du etter forskningsresultater og dyp informasjon om smale temaer er nok tidsskriftartikler tingen. På denne siden finner du mer informasjon om hvor du kan finne informasjon, hvordan du finner den og hvordan du velger ut hva du vil bruke.

Hvor søker jeg? #

Oria #

Oria er en søketjeneste hvor du kan søke i alt NTNU universitetsbibliotek har å tilby deg; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.

Søk i NTNU Universitetsbibliotekets samlinger eller velg Norske fagbiblioteket, hvis du ikke finner det du leter etter i våre samlinger.

Se en video om hvorfor du bør benytte Oria:

Video om Oria

Hvorfor bruke bøker? #

Fagbøker gir både bredde og dybde innen et emne. En lærebok, et oppslagsverk, eller et kapittel i en fagbok kan være akkurat det du trenger for å finne informasjon om emner som er relevant for deg.

Hvorfor bruke artikler? #

Artikler går mer i dybden, spissing av et emne/tema. Her finner du den nyeste forskningen innen et emne.

Google Scholar #

I Google Scholar kan du søke etter artikler, avhandlinger, bøker, sammendrag m.m.
NTNU Universitetsbiblioteket har gjort sine samlinger søkbare via Google Scholar for NTNU studenter og ansatte.

Databaser #

Ved å søke i fagdatabaser, kan du få et mer spesifikt treff i forhold til hvilket fagområde du er interessert i.

I Oria kan du søke blant hele utvalget av databaser eller utforske tilgjengelige databaser etter fagområde/kategori.

 • Gå til Oria og velg "Databaser A-Å"

Bilde av databasevalg

 • Velg "Kategori/fagområde"

Bilde: valg av kategori

Du kan også søke etter artikler, bøker og annet materiale i tverrfaglige databaser som f.eks:

 • Scopus – tverrfaglig referansedatabase med stort utvalg av artikler og konferanserapporter
 • Web of science - tverrfaglig referansedatabase med sentrale tidsskrift med høy impact factor

Få tilgang

Du må være pålogget NTNUs nettverk for å få tilgang til våre elektroniske ressurser. Utenfor campus må du koble til via VPN eller via programfarm.

I de fleste fagdatabaser eller Google scholar vil NTNU knapp/lenke vise til teksten på hele artikkelen/boka e.l. Hvis dokumentet ikke er tilgjengelig elektronisk får du mulighet til å bestille fra biblioteket.

Fagblogger #

Her har bibliotekets fagansvarlige samlet ressurser innen ditt fag:
NTNU Universitetsbibliotekets fagsider og blogger.

Bilde: Valg av fagressurser

Hvem er fagansvarlig for ditt fag? Se under "Om oss" på aktuell fagblogg.

Hvordan søker jeg? #

I tillegg til informasjonen som finnes på denne siden så tilbyr NTNU Universitetsbiblioteket opplæring i generell litteratursøking og avanserte søk i databaser. Meld deg på kurs, få veiledning i skranken eller avtal personlig veiledning.

Søketeknikk #

Finn gode ord og begrep #

Før du starter søket, spør deg selv:

 • Finnes det andre ord som kan brukes i søkingen, synonym eller lignende begrep
 • Er ordet riktig skrevet
 • I engelske baser, har du brukt dekkende engelske ord eller termer for søkingen din
 • Er søkeordet for generelt eller for spesielt

Fikk du for mange treff? #

 • Avgrens søket. De fleste databaser lar deg avgrense søket ved hjelp av år, språk, publikasjonstype eller andre faktorer
 • Finn mer spesifikke søkeord. Du får bedre søkeresultat ved å søke på children and depression enn å søke på child psychology
 • Kombiner flere emneord for å et mer presist søk

Fikk du for få treff? #

 • Bruk trunkering
 • Søk med andre ord eller synonymer
 • Prøv å utvide søket ditt
 • Sjekk at søkeordene er riktig skrevet

Trunkering #

Trunkering eller ordforkortning er en effektiv måte å søke på ord med ulike endelser. Du legger til et trunkeringstegn etter en del av ordet. Det finnes forskjellige trunkeringstegn:
? og er de mest brukte trunkeringstegnene ! og $ finnes også.

I noen baser kan du også trunkere i begynnelsen av ord (venstretrunkering) og inne i ord. Dette får du vite i hjelpeteksten i basen.

Eksempel på

 • Høyretrunkering: barn? Gir treff på barn, barns, barna, barndom, barnehage osv
 • Trunkering inne i ord: wom?n gir treff på både woman og women

Kombinere søk med OG, ELLER, IKKE #

Kombinasjonssøking (boolske operatorer) er en viktig funksjon når du søker i databaser. Du kan begrense eller utvide søkene dine med boolsk søketeknikk Du bruker boolske operatorer mellom ordene eller søkefeltene.

De vanligste er AND, OR, NOT (alternativt OG, ELLER, IKKE), avhengig av basens søkespråk.
Nedenfor ser du eksempler på boolsk søketeknikk.

AND (OG)

Søkestreng med ord: historie AND norge gir treff der begge ordene er med.

Eksempel på AND

OR (ELLER)

Søkestreng med ord: reklame OR annonsering. Brukes vanligvis for å kombinere synonymer eller emner. Gir treff der begge eller ett av begrepene forekommer

Eksempel OR

NOT (IKKE)
Søkestreng med ord: husdyr NOT hest
Brukes for å utelate en term (minsker treffmengden). Bør brukes med forsiktighet. Du kan risikere at for mye taes bort.

Eksempel: NOT

Hvordan være kildekritisk? #

Når du søker må du som regel gjøre det i flere runder.
Etter første runde har du et utgangspunkt. Da kan du se igjennom listen og bruke for eksempel følgende kriterier:

 • Passer dokumentet til ditt formål? (eks. Vurdere tittel mot problemstilling)
 • Hvor er dokumentet publisert? (eks. Fagtidsskrift eller vitenskapelig tidsskrift)
 • Hvilket år er dokumentet fra?

Hvis dokumentet virker relevant etter disse innledende spørsmålene, kan du lese utdraget (abstract) og vurdere om du synes den fortsatt er aktuell.
Nå sitter du igjen med en liste artikler som går videre til neste runde. Der ser du på:

 • Er dokumentet publisert i et fagfellevurdert tidsskrift eller annen vitenskapelig kilde?
 • Følger artikkelen (hvis det er en artikkel) IMRAD-strukturen?
 • Er forskningsmetodene benyttet godt beskrevet?
 • Er det en god og variert litteraturliste til slutt?

Hvis dokumentet fortsatt virker relevant og innenfor de begrensningene du har beskrevet i metodekapittelet ditt, så blir det med til neste runde. Nå har du en liste artikler eller andre dokumenter som du kan lese nøye og vurdere å bruke dem.

Forvirret? Se denne videoen:

Video om TONE-prinsippet

Tips: DBH publiseringskanaler kan gi deg informasjon om en del tidsskrift og om de fagfellevurderer sine artikler. Vær obs på at ikke alle tidsskrifter er registrert og at det som står om fagfellevurdering gjelder tidsskriftet generelt. Det er ikke automatisk slik at de fagfellevurderer alle artikler som blir publisert.

Video om utvelgelse av artikler:

Video for utvelgelse av artikler

Kurs i litteratursøk #

Biblioteket tilbyr en rekke kurs og veiledninger, blant annet i litteratursøk.

Se også temasiden om litteratursøk for studenter og temasiden om litteratursøk for ansatte.

For doktorgradsstudenter anbefaler vi PhD on track.

Ofte stilte spørsmål #

Hvordan finner jeg en artikkel jeg har fått anbefalt?

Du kan søke i Oria eller noen av de andre databasene etter artikler. På startsiden til Oria får du nyttig hjelp i hvordan du skal gå frem når du skal søke. Husk å bruke anførselstegn når du skal søke på hele tittelen.

Jeg får ikke tilgang til fulltekst/hele teksten eller materialet finnes ikke i biblioteket. Hva gjør jeg?

Hvis vi ikke har materialet du trenger tilgjengelig i bilioteket eller online kan vi bestille fra andre bibliotek. Om du er innlogget i Oria velger du lenken "Bestill" etter at du har søkt opp artikkelen. Dette er gratis for våre primærbrukere, mens eksterne brukere må betale for denne tjenesten. Husk at du må være logget inn for å bestille. Se veiledning.

Se også hvordan låne og bestille fra biblioteket

Kontakt #

21 Vedlegg
14011 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)