Hvem kontakter jeg

HR-medarbeidere

AD - Fakultet for arkitektur og design

HF - Humanistisk fakultet

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

NV - Fakultet for naturvitenskap

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

ØK - Fakultet for økonomi

NTNU Vitenskapsmuseet

Fellesadministrasjonen

Avdeling for Campusservice

 


Fakultet for arkitektur og design

Det humanistiske fakultet

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver
Espen Eiken Seksjonssjef HR og HMS seksjonen
Hege Kissten

Kontaktperson for Institutt for historiske studier og Institutt for musikk

 • Rekruttering og opprykk
 • Ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon
 • Arbeidsavtaler, lønn, MinTid
Hege Tverå Nilsson

Kontaktperson for Institutt for språk og litteratur og Institutt for tverrfaglige kulturstudier

 • Rekruttering og opprykk
 • Ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon
 • Arbeidsavtaler, lønn, MinTid
Åse Marit Skarholt

Kontaktperson for Institutt for filosofi og religionsvitenskap og Institutt for kunst- og medievitenskap

 • Rekruttering og opprykk
 • Ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon
 • Arbeidsavtaler, lønn, MinTid
Karin Margrethe Hansen
 • HMS koordinator
 • Arbeidsmiljø
 • Beredskap
 • Inkluderende arbeidsliv (IA), sykefravær og oppfølging 
  Rådgiver

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver
Cathrine Haugan Grønvik Seksjonssjef
Åse Vibeke Belsvik
 • Tilsetting av studentassistenter
 • Fast og variabel lønn
 • HR for Fakultetsadministrasjonen
Anne Kristin Bratseth
 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HMS-koordinator
 • HR-kontakt: IDI
 • Sekretær LOSAM
Wenche Myklebust Olsen
 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HR-kontakt: IMF, ITK
 • Opprykk professor

Signe Johanne Talukder

 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HR-kontakt: IEL

Oddrun Husby

 • Rekruttering
 • Fast lønn
 • HR-kontakt: IIR
 • Sekretær AU og AR
Guro Børseth Paaske
 • Rekruttering
 • HR-kontakt: IIK
Elisabeth Espenes
 • Rekruttering
 • HR-kontakt: IES

Fakultet for ingeniørvitenskap

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver

Eva Terese Voldhagen

Seksjonssjef

Vivian Sekkenes
 

 • Lederstøtte
 • Utviklings- og prosjektarbeid
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Pensjon og SPK

Thomas Bendik Hagen
 

 • Lederstøtte
 • Lønnsforhandlinger
 • Utviklings- og prosjektarbeid innen HR
 • Pensjon og SPK
 • Inkluderende arbeidsliv

Frode Thuv Knudsen

 • Rekruttering til teknisk-administrative stillinger og faste vitenskapelige stillinger
 • Rekruttering lederstillinger
 • Rådgiver i tilsettingsprosesser

Ann-Hege Kindseth Bjørnås

 • Tilsetting og forlengelse i rekrutterings- og forskerstillinger

Anne Kvanum Skoglund 
 

 • Fastlønn
 • Permisjoner
 • Ferie
 • Lønn og forskudd
 • Jubileum
 • Adgangskontroll og nøkkeladministrasjon
 • Tidsregistrering MinTid

Greta Engvik Bjarnøe
 

 • Postfordeler i ePhorte
 • Lønn til studentassistenter
 • Utlysning av studentassistent-stillinger
 • Oppnevning av sensorer

 Kari Salberg Vitsø

 • Tilsetting i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger
 • Rådgiver på regelverk
 • Koordinator for ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger
 • Opprykk til professor
 • Avskjed i nåde
Roar Eriksen HMS-rådgiver

Fakultet for medisin og helsevitenskap

HR-medarbeidere Lokal enhet Arbeidsoppgaver
Geir Kristiansen Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • HMS-koordinator for ISM.
 • Overordnet ansvar for instituttets infrastruktur og areal og forvaltning av dette tilpasset organisasjonsaktivitet.

Imrana Kreso 

 

 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Bistand og tilrettelegging til HR ved ansettelse, mottak og avvikling av arbeidsforhold.
 • Bistand med infrastruktur og tilrettelegging, bestilling av varer og ansvarlig for utstyr.
Anne-Britt Hofstad Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser
 • Forvaltning av eksisterende arbeidsforhold, forlengelser
 • HR-støtte til ledere og ansatte
 • Stillingsbeskrivelser
Hanne Eng Institutt for helsevitenskap Gjøvik
 • Koordinere HMS-arbeid for instituttet
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU og VIT)
 • Førstelinjefunksjon fra ansatte og ledere innenfor HR-området
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
 • Organisasjonsutvikling
Nina Sandberg Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • Lederstøtte bemanningsplanlegging, utredning, dokumentasjon og kvalitetssikring.
 • Administrativt ansvarlig for instituttets del av HR-prosesser knyttet til rekruttering, mottak og integrering av medarbeidere, forlengelser og avtaler.
 • Administrativt ansvarlig for drift og forvaltning av ph.d. ved IKOM.
Elisabeth Myrvang Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • HR-oppgaver ved instituttet.
Vebjørn Andreassen Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • Utvikle og forvalte virksomhetsstyringsindikatorer innenfor eget fagområde primært knyttet til forvaltning av strategisk stillingsplan og stillingsregnskap.
 • Rådgivning til instituttets ledelse, prosjektledere og ansatte innen HR-feltet.
 • Ansvar for instituttets del av HR-prosesser på rekruttering, mottak og integrering (onboarding) av medarbeidere på instituttet.
 • I samarbeid med relevante aktører sørge for sømløse HR-prosesser rundt instituttets ph.d.-kandidater og studenter.

Julie Hoff 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Lederstøtte ved bemanningsplanlegging basert på enhetens strategi.
 • Onboarding og oppfølging av nyansatte.
 • Førstelinje spørsmål fra ansatte og ledere innenfor HR-området.
 • Kontaktpunkt for HR-seksjonen.
Toril Havn Sæther Institutt for psykisk helse
 • Lederstøtte ved bemanningsplanlegging basert på enhetens strategi.
 • Onboarding og oppfølging av nyansatte.
 • Førstelinje spørsmål fra ansatte og ledere innenfor HR-området.
 • Kontaktpunkt for HR-seksjonen.
Yngve Lorentzen MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (vit).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Hanne Mattson MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (vit).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Marta Aandahl MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Even Gulbrand Larsen MH Fakultetsadministrasjon

 

 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Helene Magnussen Hovland MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Toril G. Tanemsmo MH Fakultetsadministrasjon
 • Personforvaltning og lønn
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
Ellen Fjellheim Opland MH Fakultetsadministrasjon
 • Gruppeleder personalforvaltning.
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Berit Bjørnbeth MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Elisabeth Strøm MH Fakultetsadministrasjon 
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Linda Krokum MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Ingvild Nilsdatter Fuglem MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Brit Flatvad MH Fakultetsadministrasjon
 • Opprykkssaker.
 • Kombinerte stillinger.
 • Stillingsdatabase.
 • Forskningstermin.
 • Kompetanse- og rutineutvikling.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Ingvild Hammer MH Fakultetsadministrasjon
 • HMS-koordinator for fakultetet.
 • Koordinering av fakultetets HMS-nettverk.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HMS-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike prosesser.
 • Stoffkartotek.
 • Beredskap og krisehåndtering.
Ingunn Wasland Pettersen MH Fakultetsadministrasjon
 • HR- og HMS-sjef

Fakultet for naturvitenskap

HR-medarbeidere

Lokal enhet

Arbeidsoppgaver                                                                                 

Liv-Mari Granum


 

Institutt for biologi (IBI)

 

Cecilie Skagfjord
 

Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT)

Institutt for kjemi (IKJ)

 

 

Rita Finsland


 
Institutt for fysikk (IFY)

 

Nina Sandberg

Hilde Steen Todal
 

Institutt for
kjemisk prosessteknologi (IKP)
                    

 

Hilde Martinsen Nordø
 
Institutt for materialteknologi

 

Oddny Sagmo Institutt for bioingeniørfag (IBF)

Sentral HR for NV-fakultetet
 
Gerd Flataas Sentral HR for NV-fakultetet  
Trude Ringseth Sentral HR for NV-fakultetet

 

 

Tom Helmersen Sentral HR for NV-fakultetet
HR/HMS-seksjonssjef

Strategisk HR og HMS, organisasjonsutvikling, faglig leder for HR og HMS for fakultetet, lønnsforhandlinger, personalsaker

 

Lokale HR-medarbeidere hjelper deg med permisjon, fødselspermisjon, velferdspermisjon, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, oppfølging av sykefravær, hjelp til HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferieoppfølging, pensjonsoppfølging, senioroppfølging, ansette stipendiater og post.doc, egeninitiert avslutning av ansettelsesforhold.

Sentrale HR-medarbeidere: oppsigelse, faste ansettelser, midlertidig ansettelser med unntak av stipendiater og post.doc, rekrutteringsprosesser, BIA/NAV oppfølging, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering og vanskelige samtaler, organisasjonsutvikling og endring, lønnsjusteringer og forhandlinger.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

HR-medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Tone Aune

Seksjonssjef HR

Tove Rønsberg

Stedfortreder for seksjonssjef, rekruttering, strategisk HR, HMS-koordinator, IA-arbeid og kontaktperson overfor NAV

Kristin Skogen

Fast lønn, sykemeldinger, permisjoner og arbeidsavtaler

Merete Thorsvik

Strategisk HR, organisasjonsutvikling, lønns- og personalpolitikk, organisasjonsutvikling, HMS-koordinator, IA-arbeid, og oppfølging av sykemeldte

Randi Wirum

Jurist, HR-rådgiver

Brith-Eli Åsland

Rekruttering, strategisk HR,   kontaktperson for Institutt for lærerutdanning
Trond Erlid Rekruttering, forskningstermin og opprykk
Aaste Line Strand Rekruttering, strategisk HR, kontaktperson for Institutt for lærerutdanning

Astrid Irene Øie

Rekruttering, forskningstermin, opprykk, kontaktperson for Institutt for pedagogikk og livslang læring og Fakultetsadministrasjonen,  samt fast lønn, sykemeldinger, permisjoner for Fakultetsadministrasjonen.
Kirsten Sjolte Rekruttering,strategisk HR, kontaktperson for Institutt for psykologi
Sissel Sæther Rekruttering, strategisk HR, kontaktperson for Institutt for sosiologi og statsvitenskapIWEB-kontakt
   
Kari-Ann Lambertsen  Rekruttering, strategisk HR, kontaktperson for Institutt for sosialt arbeidInstitutt for pedagogikk og livslang læring, Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

Fakultet for økonomi

HR-medarbeidere                 Arbeidsoppgaver                                                                              
Svein Olav Antonsen   HMS-koordinator, kontaktperson for sykemeldinger, IA, pensjon, tilsettingsråd/-utvalg, beredskapsplaner og verneombud
Reidun Engstad Gjerde LOSAM, Kontaktperson for Institutt for samfunnsøkonomi og fakultetsadministrasjonen
Oddny Lyngvær Kontaktperson for Institutt for internasjonal forretningsdrift og NTNU Handelshøyskolen
Hilde Selli Egelie Kontaktperson for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

 

NTNU Vitenskapsmuseet

HR-medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Christen Torvik

HR-leder. Generell personalforvaltning, rekruttering, fastlønn, IA-kontakt, oppfølging av sykmeldte, sekretær for LOSAM, konflikthåndtering/vanskelige personalsaker, opprykk, lønnsjusteringer og forhandlinger, seniorpolitikk, oppsigelser.

Renate Lillian Johansen

Generell personalforvaltning, rekruttering, fastlønn, utenlandske arbeidstakere, boligkontakt, arbeidsmarkedstiltak, 50- og 60-års jubilanter.
 

 

Fellesadministrasjonen

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver
Bente Bakken Kursadministrasjon
Svandis Benediktsdottir Likestillingsrådgiver
Gudveig Bersvendsen HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver. Et spesielt ansvar for
 • Prorektor for Utdanning, Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for studenttjenester, Avdeling for studieadministrasjonen, Universell og Universitetsbiblioteket)
Sekretær i Tilsettingsrådet i Fellesadministrasjonen.
Stine Bredesen HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen (med spesielt ansvar for administrasjonen på Gjøvik) innen tilsetting, permisjoner, pensjon, sykefraværsoppfølging, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.

Tilsetting og oppfølging av timelønte i Fellesadministrasjonen, med særskilt ansvar for utviklingsarbeid knyttet til timelønte.

Nathalie Gaulin Brovold HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i fellesadministrasjonen med spesielt ansvar for
 • IT-avdelingen
 • HR- og HMS-avdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen
 • Organisasjonsdirektør
Trine Dahl

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen ansettelse, permisjon, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.

Eira Flatmo Enodd  
Fredrik Berg Faugstadmo HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen rekruttering, tilsetting, permisjoner, ferie, oppfølging av sykemeldte, pensjoner, lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.
Janne Beate Gjengaar

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen ansettelser, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver. Et spesielt ansvar for:

 • Rektor
 • Rektors stab
 • Avd. for dokumentasjonsforvaltning
 • Grafisk senter
 • Avd. for virksomhetsstyring
 • Campusutvikling
 • Avd. for campusservice
 • Seksjon for teknisk drift
 • Seksjon for prosjektgjennomføring
 • Servicesenter for eiendom
 • Økonomi- og eiendomsdirektør
 • Økonomiavdelingen
 • Eiendomsavdelingen
Eirik Granaas Opplæringskontoret for lærlinger/lærekandidater ved NTNU, faglige ledere/instruktører, læringsarenaer, intern/ekstern kontakt.
Rune Haugen Kommunikasjonsrådgiver for HR-informasjon

Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving innenfor fagfeltene sykefravær og ferie.

Heidi Helle Lov, avtaleverk og politikk, rådgivning og saksutredning innenfor organisasjons- og personalområdet, tjenestemannsrett, særavtaler og lønnsforhandlinger
Arne Kristian Hestnes Avdelingsledelse, medbestemmelse, ekstern kontakt, strategi og utvikling
Marte Daae-Qvale Holmemo (permisjon) Strategisk utviklingsarbeid, organisasjon og HR. Utviklingsprosesser, prosjektarbeid, analyse. Digitalisering og omstilling
Maiken Hoskelsen Utredningsarbeid innen HR-området.
Tore Hugubakken Opplæring, kompetanseutvikling, digitalisering
Iuliana Hussein NIRS. Internasjonal mobilitet, Boligpolicy for utenlandske forskere, Utvikling og implementering av "To karriere" tjenester, Organisering av kurs og seminarer for utenlandske forskere, Organisering av sosiale aktiviteter for utenlandske forskere
Tonje Fiskaa Håvak Foreldrepermisjon
Stuart King NIRS. Boligformidling
Monica Landrø Rekruttering av ledere og teknisk-/administrative stillinger.

Sekretær/saksbehandling - tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger.

Personlighetstesting og rekruttering.

Diverse personalforvaltning og lederstøtte.

Anne Lise Stenvik Larsen Rekruttering og HR-støtte til ledere i Fellesadministrasjonen.

HR-relaterte utviklingsoppgaver knyttet til rekruttering.

John Kenneth Ludvigsen Foreldrepermisjon
Mona Brattbakk Lund Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving innenfor fagfeltene sykefravær og ferie
Marit Martinsen Kartlegging av opplæringsbehov

Kompetanseutvikling

Ledelsesutvikling

Læringsportalen

Onboarding

Økt digital kompetanse

Anette Moen NIRS. Internasjonal mobilitet, forskningstermin
Marte Mostervik Lederutvikling
Kari Rueslåtten Lederutvikling, HR-utvikling, prosess-støtte, aksjonsorientering
Linda Bjørk Sigurdardottir NIRS. Internasjonal mobilitet, forskningstermin
Wenche Sjøhagen HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen tilsetting, permisjoner, ferie, oppfølging av sykemeldte, pensjoner, lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.
Kari Skarholt Organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, ledelsesutvikling
Kristin Skjeldestad Karriereutvikling for vitenskapelig ansatte, organisasjons- og lederutvikling
Arve Skjærvø Personal- og arbeidsledelse. Rådgivning og saksutredning innenfor organisasjons- og personalområdet, tjenestemannsrett, særavtaler og interne rutiner og retningslinjer
Gunhild Marie Standal Rekruttering og HR-støtte til ledere i fellesadministrasjonen.

HR-relaterte utviklingsoppgaver.

Sekretær for Fellesstyret for NTNUs stiftelser

Brit Stolsmo

 

Personalforvaltning, drift og oppfølging av tillitsvalgsystemet
Kjell Bodvar Sætre NIRS. Internasjonal mobilitet, forskningstermin

Edith Marlene Søndre

HR- og HMS-informasjon på Innsida og eksternweb. Kommunikasjonsansvarlig for avdelingen.
Wenche Thomassen Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving innenfor fagfeltene sykefravær og ferie
Cathrine Tørum Rutiner og retningslinjer innenfor HR og arbeidsrett. Konfliktsaker. Varslingskanalen.

Didrik Tårnesvik

Juridisk rådgivning og saksutredning innen organisasjons- og personalområdet, arbeidsmiljø (herunder konflikthåndtering), tjenestemannsrett, særavtaler, retningslinjer mv.
Kathrine Vangen NIRS. Internasjonal forskermobilitet, utreisepolitikk, Euraxess kontakt
Frank Winkelmann  
Oddvar Åmot HR-system, statistikk og analyse
Merethe Fjørtoft Åsenhus  

 

Avdeling for Campusservice

HR-medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Cecilie Holen

 

Marianne Schjølberg  
0 Vedlegg
60463 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)