Hvem kontakter jeg

HR-medarbeidere

Siden er under arbeid

På denne siden finner du en oversikt over alle HR-medarbeidere ved NTNU. Velg ditt fakultet i menyen til høyre for å finne ut hvem du skal kontakte.

Fakultet for arkitektur og design (AD) #

Lars Aalberg (seksjonssjef) - Personaladministrasjon

Marion Sandnes - Personaladministrasjon, utdanningsstillinger

 

Det humanistiske fakultet (HF) #

Espen Eiken (seksjonssjef)

Karin Margrethe Hansen - HMS-koordinator, arbeidsmiljø, beredskap, Inkluderende arbeidsliv (IA), sykefravær, oppfølging

Institutt for historiske studier

Hege Kissten - Rekruttering og opprykk, ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon, arbeidsavtaler, lønn, Min Tid

Institutt for musikk

Hege Kissten - Rekruttering og opprykk, ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon, arbeidsavtaler, lønn, Min Tid

Institutt for språk og litteratur

Hege Tverå Nilsson - Rekruttering og opprykk, ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon, arbeidsavtaler, lønn, Min Tid

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Hege Tverå Nilsson - Rekruttering og opprykk, ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon, arbeidsavtaler, lønn, Min Tid

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Åse Marit Skarholt - Rekruttering og opprykk, ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon, arbeidsavtaler, lønn, Min Tid

Institutt for kunst- og medievitenskap

Åse Marit Skarholt - Rekruttering og opprykk, ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon, arbeidsavtaler, lønn, Min Tid

 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) #

Cathrine Haugan Grønvik (seksjonssjef)

Åse Vibeke Belsvik – Tilsetting av studentassistenter, fast og variabel lønn, HR for fakultetsadministrasjonen

Oddrun Husby – Rekruttering, sekretær AU og AR, forbedringsnettverk for rekruttering

Institutt for datateknologi og informatikk

Anne Kristin Bratseth – HR-kontakt, ansettelser, fast lønn, HMS-koordinator, sekretær LOSAM

Institutt for matematiske fag

Wenche Myklebust Olsen – HR-kontakt, ansettelser, fast lønn, opprykk professor

Institutt for teknisk kybernetikk

Wenche Myklebust Olsen – HR-kontakt, ansettelser, fast lønn, opprykk professor

Institutt for elkraftteknikk

Signe Johanne Talukder – HR-kontakt, ansettelser, fast lønn

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Guro Børseth Paaske – HR-kontakt, rekruttering

Institutt for elektroniske systemer

Elisabeth Espenes – HR-kontakt, rekruttering

 

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) #

Eva Terese Voldhagen (seksjonssjef)

Vivian Sekkenes – Lederstøtte, utviklings- og prosjektarbeid, IA, pensjon og SPK

Thomas Bendik Hagen – Lederstøtte, lønnsforhandlinger, utviklings- og prosjektarbeid, IA, pensjon og SPK

Frode Thuv Knudsen – Rådgiver i tilsettingsprosesser, rekruttering av teknisk-administrative stillinger, faste vitenskapelige stillinger og lederstillinger

Ann-Hege Kindseth Bjørnås – Tilsetting og forlengelse i rekrutterings- og forskerstillinger

Anne Kvanum Skoglund  - Fast lønn, permisjoner, ferie, lønn og forskudd, jubileum, adgangskontroll og nøkkeladministrasjon, Min Tid

Greta Engvik Bjarnøe – Postfordeler i ePhorte, lønn til studentassistenter, utlysning av studentassistentstillinger, oppnevning av sensorer

Kari Salberg Vitsø – Tilsetting i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger, rådgiver på regelverk, koordinator for ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, opprykk til professor, avskjed i nåde

Roar Eriksen – HMS-rådgiver

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) #

Ingunn Wasland Pettersen (seksjonssjef)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Anne-Britt Hofstad – Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, forvaltning av eksisterende arbeidsforhold, forlengelser, HR-støtte til ledere og ansatte, stillingsbeskrivelser

Imrana Kreso  - Bistand ved ansettelse, mottak og avvikling av arbeidsforhold, infrastruktur, tilrettelegging, bestilling og ansvar for utstyr

Geir Kristiansen – HMS-koordinator, overordnet ansvar for instituttets infrastruktur og areal og forvaltning av dette tilpasset organisasjonsaktivitet

Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Hanne Eng – Koordinere HMS-arbeid, planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, førstelinjefunksjon, lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, forvaltning lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Vebjørn Andreassen – Virksomhetsstyringsindikatorer, strategisk stillingsplan og -regnskap, HR-rådgivning til ledere og ansatte, HR-prosesser på rekruttering, mottak og integrering, HR-prosesser for ph.d.-kandidater og studenter

Elisabeth Myrvang – HR-oppgaver

Nina Sandberg – Lederstøtte bemanningsplanlegging, utredning, dokumentasjon og kvalitetssikring, HR-prosesser knyttet til rekruttering, mottak og integrering, forlengelser og avtaler, drift og forvaltning av ph.d.

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Julie Hoff  - Lederstøtte bemanningsplanlegging, onboarding og oppfølging av nyansatte, førstelinjekontakt ansatte og ledere, kontaktpunkt

Institutt for psykisk helse

Toril Havn Sæther – Lederstøtte bemanningsplanlegging, onboarding og oppfølging av nyansatte, førstelinjekontakt ansatte og ledere, kontaktpunkt

Fakultetsadministrasjon

Yngve Lorentzen – Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser for vitenskapelig ansatte, lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning til ledere og ansatte, forvaltning av lov- og regelverk HR-prosesser, organisasjonsutvikling

Hanne Mattson - Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser for vitenskapelig ansatte, lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning til ledere og ansatte, forvaltning av lov- og regelverk HR-prosesser, organisasjonsutvikling

Marta Aandahl - Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU), lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning til ledere og ansatte, forvaltning av lov- og regelverk HR-prosesser, organisasjonsutvikling

Even Gulbrand Larsen - Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU), lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning til ledere og ansatte, forvaltning av lov- og regelverk HR-prosesser, organisasjonsutvikling

Helene Magnussen Hovland - Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU), lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning til ledere og ansatte, forvaltning av lov- og regelverk HR-prosesser, organisasjonsutvikling

Torill G. Tanemsmo – Personalforvaltning og lønn, lederstøtte sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk

Ellen Fjellheim Opland (gruppeleder personalforvaltning) - Personalforvaltning og lønn, lederstøtte sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Berit Bjørnbeth - Personalforvaltning og lønn, lederstøtte sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Elisabeth Strøm - Personalforvaltning og lønn, lederstøtte sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Linda Krokum - Personalforvaltning og lønn, lederstøtte sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Ingvild Nilsdatter Fuglem - Personalforvaltning og lønn, lederstøtte sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og organisasjonskultur, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Brit Flatvad – Opprykkssaker, kombinerte stillinger, stillingsdatabase, forskningstermin, kompetanse- og rutineutvikling, HR-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Ingvild Hammer – HMS-koordinator, HMS-rådgivning, forvaltning av lov- og regelverk HMS, stoffkartotek, beredskap og krisehåndtering

 

Fakultet for naturvitenskap (NV) #

Tom Helmersen (seksjonssjef)

Oddny Sagmo – Oppsigelse, faste ansettelser, midlertidige ansettelser med unntak av stipendiater og postdok., rekruttering, oppfølging BIA/NAV, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, lønnsjusteringer og forhandlinger

Gerd Flataas - Oppsigelse, faste ansettelser, midlertidige ansettelser med unntak av stipendiater og postdok., rekruttering, oppfølging BIA/NAV, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, lønnsjusteringer og forhandlinger

Institutt for biologi

Liv-Mari Granum – Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Cecilie Skagfjord - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for kjemi

Cecilie Skagfjord - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for fysikk

Rita Finsland - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Nina Sandberg - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Hilde Steen Todal - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for materialteknologi

Hilde Martinsen Nordø - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for bioingeniørfag

Oddny Sagmo - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) #

Tone Aune (seksjonssjef)

Tove Rønsberg – Stedfortreder seksjonssjef, rekruttering, strategisk HR, HMS-koordinator, IA, NAV-kontakt

Kristin Skogen – Fast lønn, sykmeldinger, permisjoner, arbeidsavtaler

Merete Thorsvik – Strategisk HR, organisasjonsutvikling, lønn- og personalpolitikk, organisasjonsutvikling, HMS-koordinator, IA, sykefraværsoppfølging

Randi Wirum – Jus, HR-rådgivning

Trond Erlid – Rekruttering, forskningstermin, opprykk

Institutt for lærerutdanning

Brith-Eli Åsland – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Aaste Line Strand – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Astrid Irene Øie – Rekruttering, forskningstermin, opprykk, HR-kontakt

Kari-Ann Lambertsen – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for psykologi

Kirsten Sjolte – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sissel Sæther – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt, IWEB-kontakt

Institutt for sosialt arbeid

Kari-Ann Lambertsen – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for geografi

Kari-Ann Lambertsen – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for sosialantropologi

Kari-Ann Lambertsen – Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Fakultetsadministrasjonen

Astrid Irene Øie – Rekruttering, forskningstermin, opprykk, HR-kontakt, fast lønn, sykmeldinger, permisjoner

 

Fakultet for økonomi (ØK) #

Rannveig Helene Pedersen (seksjonssjef)

Svein Olav Antonsen  - HMS-koordinator, sykmeldinger, IA, pensjon, tilsettingsråd/-utvalg, beredskapsplaner, verneombud

Institutt for samfunnsøkonomi

Reidun Engstad Gjerde – HR-kontakt

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Oddny Lyngvær – HR-kontakt

NTNU Handelshøyskolen

Oddny Lyngvær – HR-kontakt

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Hilde Selli Egelie – HR-kontakt

Fakultetsadministrasjonen

Reidun Engstad Gjerde – HR-kontakt

 

Fellesadministrasjonen #

Faggruppe for rekruttering og HR-støtte for Fellesadministrasjonen

HR-støtte-teamet for Fellesadministrasjonen

Yter støtte til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innenfor ferie, permisjon, arbeidsavtaler, pensjon, IA, sykefravær og lønnsforhandlinger.

Ansatte og ledere i Fellesadministrasjonen skal rette spørsmål og henvendelser til forvaltning@personal.ntnu.no

Gudveig Bersvendsen (teamleder)

Stine Bredesen

Nathalie Gaulin Brovold

Trine Dahl

Fredrik Berg Faugstadmo (faggruppeleder)

Janne Beate Gjengaar

Maiken Hoskelsen

Wenche Sjøhagen

 Rekrutteringsteamet for Fellesadministrasjonen

Yter lederstøtte i rekrutteringsprosessen av nye ansatte til Fellesadministrasjonen.

Anne Lise Stenvik Larsen (teamleder)

Monica Landrø

Trude Ringseth

Gunhild Marie Standal

Ola Steinhaug

Merethe Fjørtoft Åsenhus

 Fraværstjenesten

NTNU sitt sentrale kompetansesenter innenfor fagområdene foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger, opplæringspenger, omsorgspenger, svangerskapspenger og ferie.

Mona Brattbakk Lund (teamleder)

Rune Haugen

Tonje Fiskaa Håvak

John Kenneth Ludvigsen

Wenche Thomassen

 Faggruppe for strategi- og arbeidsgiverfunksjon

Jobber med lov- og avtaleverk, lønns- og personalpolitikk, ulike sekretariatsfunksjoner, tjenestemannsorganisasjonene og kommunikasjon.

Arve Skjærvø (faggruppeleder)

Svandis Benediktsdottir

Rune Haugen

Heidi Helle

Sofie Holten

Edith Marlene Søndre

Cathrine Tørum

Didrik Tårnesvik

Petter Wiig

 Faggruppe for mobilitet og internasjonalisering (NIRS)

Faggruppen jobber med økt forskermobilitet i NTNU: Immigrasjon, bolig, lønn/skatt, pensjon, to-karriere, forskertermin, utenlandsopphold.

Generelle henvendelser rettes til staff.international@adm.ntnu.no

Bolighenvendelser sendes til bolig@adm.ntnu.no

Iuliana Hussein

Stuart King

Anette Moen

Linda Bjørk Sigurdardottir

Kjell Bodvar Sætre

Kathrine Vangen

 Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling

Jobber med kompetanse- og karriereutvikling for vitenskapelige ansatte, lederutvikling og lederstøtte, kompetanseutvikling for alle ansatte, organisasjonsutvikling og lærlinger.

Kari Rueslåtten (faggruppeleder)

Bente Bakken

Eirik Granaas

Tore Hugubakken

Alexsandra Marie Vågsvær Høgseth

Marit Martinsen

Marte Mostervik

Kari Skarholt

Kristin Skjeldestad

Sissel Utgaard

 Faggruppe for lederstøtte HR- og HMS-sjef

Jobber med statistikk og analyse, lønnsforhandlinger og generell støtte for HR- og HMS-sjefen.

Arne Kristian Hestnes (HR- og HMS-sjef)

Eira Flatmo Enodd

Brit Stolsmo

Frank Winkelmann

Oddvar Åmot

 Avdeling for Campusservice

Cecilie Holen

Marianne Schjølberg

    

0 Vedlegg
61547 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)