HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet

Oversikt over HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet. Siden er i arbeid.

12.11.19

HR-medarbeidere ved alle enheter | Temasider om arbeidsforhold

HR-leder: Christen Torvik

Arbeidsoppgaver: Generell personalforvaltning, rekruttering, fastlønn, IA-kontakt, oppfølging av sykmeldte, sekretær for LOSAM, konflikthåndtering/vanskelige personalsaker, opprykk, lønnsjusteringer og forhandlinger, seniorpolitikk, oppsigelser.

HR-kontakt: Renate Lillian Johansen

Arbeidsoppgaver: Generell personalforvaltning, rekruttering, fastlønn, utenlandske arbeidstakere, boligkontakt, arbeidsmarkedstiltak, 50- og 60-års jubilanter.

0 Vedlegg
383 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)