HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (1.3), Gå til siste versjon.)

Oversikt over HR-medarbeidere ved SU-fakultetet. I arbeid. 12.11.19

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere ved SU-fakultetet #

Seksjonssjef: Tone Aune

Tove Rønsberg: Stedfortreder seksjonssjef, rekruttering, strategisk HR, HMS-koordinator, IA, NAV-kontakt

Kristin Skogen: Fast lønn, sykmeldinger, permisjoner, arbeidsavtaler

Merete Thorsvik: Strategisk HR, organisasjonsutvikling, lønn- og personalpolitikk, organisasjonsutvikling, HMS-koordinator, IA, sykefraværsoppfølging

Randi Wirum: Jus, HR-rådgivning

Trond Erlid: Rekruttering, forskningstermin, opprykk

Institutt for lærerutdanning #

Brith-Eli Åsland: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Aaste Line Strand: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for pedagogikk og livslang læring #

Astrid Irene Øie: Rekruttering, forskningstermin, opprykk, HR-kontakt

Kari-Ann Lambertsen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for psykologi #

Kirsten Sjolte: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for sosiologi og statsvitenskap #

Sissel Sæther: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt, IWEB-kontakt

Institutt for sosialt arbeid #

Kari-Ann Lambertsen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for geografi #

Kari-Ann Lambertsen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Institutt for sosialantropologi #

Kari-Ann Lambertsen: Rekruttering, strategisk HR, HR-kontakt

Fakultetsadministrasjonen #

Astrid Irene Øie: Rekruttering, forskningstermin, opprykk, HR-kontakt, fast lønn, sykmeldinger, permisjoner

0 Vedlegg
536 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)