HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap

Oversikt over HR-medarbeidere ved NV-fakultetet. I arbeid. 12.11.19

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere ved NV #

Seksjonssjef: Tom Helmersen

Oddny Sagmo: Oppsigelse, faste ansettelser, midlertidige ansettelser med unntak av stipendiater og postdok., rekruttering, oppfølging BIA/NAV, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, lønnsjusteringer og forhandlinger

Gerd Flataas: Oppsigelse, faste ansettelser, midlertidige ansettelser med unntak av stipendiater og postdok., rekruttering, oppfølging BIA/NAV, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, lønnsjusteringer og forhandlinger

Institutt for biologi #

Liv-Mari Granum: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for bioteknologi og matvitenskap #

Cecilie Skagfjord: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for kjemi #

Cecilie Skagfjord - Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for fysikk #

Rita Finsland: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for kjemisk prosessteknologi #

Nina Sandberg: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Hilde Steen Todal: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for materialteknologi #

Hilde Martinsen Nordø: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for bioingeniørfag #

Oddny Sagmo: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

0 Vedlegg
409 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)