HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Oversikt over HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV).

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere #

Seksjonssjef: Eva Terese Voldhagen

Fakultetsasdministrasjonen #

Vivian Sekkenes - Lederstøtte, utviklings- og prosjektarbeid, IA og SPK

Thomas Bendik Hagen - Lederstøtte, lønnsforhandlinger, utviklings- og prosjektarbeid, IA, pensjon og SPK

Frode Thuv Knudsen - Rådgiver i ansettelsesprosesser, rekruttering av teknisk-administrative stillinger, faste vitenskapelige stillinger og lederstillinger

Anne Kvanum Skoglund - Fast lønn, permisjoner, ferie, lønn og forskudd, jubileum, adgangskontroll og nøkkeladministrasjon, Min Tid

Greta Engvik Bjarnøe - Postfordeler i ePhorte, lønn til studentassistenter, utlysning av studentassistentstillinger, oppnevning av sensorer

Kari Salberg Vitsø - Ansettelse i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger, rådgiver på regelverk, koordinator for ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, opprykk til professor, avskjed i nåde

Wenke Eriksen - Rekruttering og ansettelse av teknisk-administrative stillinger, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, og rekrutteringsstillinger

Roar Eriksen - HMS-rådgiver

Institutt for konstruksjonsteknikk #

Sunniva Martinsen Olsen - Rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige stillinger og utdanningsstillinger, forlengelser og avslutning, lønn, personalsaker, lederstøtte

Institutt for marin teknikk #

Oddny Kristine Østhus - Ansettelse i faste og midlertidige stillinger, mottak av nyansatte, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, lønn og forskudd, bekreftelser vedrørende arbeidsforhold, permisjoner, ferie, lederstøtte

Marit Gjersvold - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige stillinger, mottak av nyansatte, forlengelser og avslutninger av arbeidsforhold, lederstøtte, lønn

Institutt for energi og prosessteknikk #

Guro Hoel Sjøberg - Rekruttering og ansettelse i vitenskapelige-, teknisk-administrative- og utdanningsstillinger, lederstøtte, ferie, lønn

Megan Norris - Rekruttering og ansettelse i utdanningsstillinger, ferie, lønn

Ingrid Wiggen - Rekruttering og ansettelse av stipendiater

Institutt for geovitenskap og petroleum #

Anne-Lise Brekken - Rekruttering og ansettelse, ferie, permisjon, lønn

Eli Meistad - Rekruttering og ansettelse, lederstøtte, personalsaker, lønn

Institutt for bygg- og miljøteknikk #

Tone Måsøval Arntzen - Rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger, forlengelser og avslutning, støtte innen lønn og fravær, personalsaker, lederstøtte

Hege Johansen - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger, rådgiver på regelverk, permisjoner, ferie, kontaktperson ansatte utland

Institutt for maskinteknikk og produksjon #

Kristin Wikstrøm - Rekruttering og ansettelse, lederstøtte, personalsaker, lønn

Linn Cecilie Felle - Rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger, forlengelser og avslutning, onboarding av nyansatte, ferie, personalsaker, permisjon, lederstøtte

Kari Elise Dahle - Rekruttering og ansettelse av utdanningsstillinger, forlengelser og avslutning

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk #

Siri Schulerud - Rekruttering og ansettelse av utdanningsstillinger, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, personalforvaltning, lederstøtte

Nelly Ann Midtbø Longva - Rekruttering og ansettelse av vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, personalforvaltning, lederstøtte

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk #

Per David Nielsen - Rekruttering og ansettelse i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger

Siden er oppdatert 10.12.20

0 Vedlegg
1546 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)