HR-medarbeidere

HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen

Oversikt over HR-medarbeidere for Fellesadministrasjonen.

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

Faggruppe for rekruttering og HR-støtte #

Faggruppeleder: Fredrik Berg Faugstadmo

HR-støtteteamet #

Teamet yter støtte til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innenfor ferie, permisjon, arbeidsavtaler, pensjon, IA, sykefravær og lønnsforhandlinger.

Henvendelser til teamet sendes: 

forvaltning@personal.ntnu.no

Teamleder: Gudveig Bersvendsen

Rekrutteringsteamet #

Teamet yter lederstøtte i rekrutteringsprosessen av nye ansatte til Fellesadministrasjonen.

Henvendelser til teamet sendes:

rekruttering@personal.ntnu.no

Teamleder: Anne Lise Stenvik Larsen

Fraværstjenesten #

Sentralt kompetansesenter ved NTNU for foreldrepenger, sykepenger, pleie- og opplæringspenger, svangerskapspenger og ferie. Rådgivningstjeneste for ledere og HR-personell, og bortsett fra i saksbehandling av foreldrepenger har teamet ingen førstelinjekontakt direkte med ansatte.

Henvendelser til teamet sendes: 

fraverstjenesten@ntnu.no

Teamleder: Mona Brattbakk Lund

Faggruppe for strategi- og arbeidsgiverfunksjon #

Faggruppen jobber med lov- og avtaleverk, lønns- og personalpolitikk, ulike sekretariatsfunksjoner, tjenestemannsorganisasjonene og kommunikasjon.

Faggruppeleder: Arve Skjærvø

Faggruppe for mobilitet og internasjonalisering (NIRS) #

Faggruppen jobber med økt forskermobilitet i NTNU: Immigrasjon, bolig, lønn/skatt, pensjon, to-karriere, forskertermin, utenlandsopphold.

Kontakt: staff.international@adm.ntnu.no

Bolighenvendelser: bolig@adm.ntnu.no

Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling #

Faggruppen jobber med kompetanse- og karriereutvikling for vitenskapelige ansatte, lederutvikling og lederstøtte, kompetanseutvikling for alle ansatte, organisasjonsutvikling og lærlinger.

Faggruppeleder: Kari Rueslåtten

Faggruppe for lederstøtte HR- og HMS-sjef #

Faggruppen jobber med statistikk og analyse, lønnsforhandlinger og generell støtte for HR- og HMS-sjefen.

HR- og HMS-sjef: Arne Kristian Hestnes

Avdeling for Campusservice #

0 Vedlegg
876 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)