HMS-opplæring i Campusservice

(Videresendt fra HMS-opplæring for nye medarbeidere i Campusservice)

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å sikre at alle medarbeidere i Campusservice gjennomfører påkrevd HMS-opplæring og at opplæringen er dokumentert. Den omfatter alle medarbeidere i Campusservice, inkludert innleid personell. Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Medarbeidere skal #

Medarbeidere skal ikke starte risikofylt arbeid før HMS-opplæringen over er gjennomført.

Seksjonssjef, fagleder og områdeleder skal sørge for:  #

  • informasjon om nødutganger og branninstruks med møteplassinformasjon i oppmøtebygg
  • dokumentert opplæring i HMS-retningslinjer og løpende opplæring ved endringer/behov
  • bestilling av Campusservices e-læringskurs i HMS hvert 5. år eller ved større revisjoner
  • bestilling av førstehjelps- og brannslukkerkurs minimum hvert 5. år
  • dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av aktuelt farlig arbeidsutstyr (T:/oe/camp/felles/HMS/Dokumentert sikkerhetsopplæring) 
  • fagspesifikk HMS-opplæring (f.eks. varme arbeider, FSE-kurs, stillasbyggerkurs, HMS-plattformen)
  • opplæring i bruk av NTNUs HMS-avvikssystem
  • opplæring i «Vår jobb»
  • oppdatering av HMS-kompetanseoversikten i Campusservice herunder slette kompetansebevisene til medarbeidere som har sluttet (T:/oe/camp/felles/HMS/HMS Kompetanseoversikt)

#

Dokumentreferanse #

Den offisielle siden til NTNU for nye medarbeidere.
En link på denne siden er Sjekkliste for deg som er ny ved NTNU

Viktig HMS-informasjon for nye medarbeidere:

HMS-politikk for NTNU 
HMS ved Campusservice 
Sentrale HMS-retningslinjer ved NTNU 
Laboratorie- og verkstedhåndboka 
Melding av HMS-avvik 
Beredskap – sentral beredskapsplanNTNUs Miljøambisjon: link kommer på Innsida
VarslingStoffkartoteket (registrering og informasjon om kjemikalier). Klikk på stoffkartotek for ansatte og studenter
Læringsportalen (her kan du melde deg på introduksjonsdag for nyansatte og kurs innenfor HMS (krever innlogging)) 

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 29.10.18
Godkjent av: Driftssjef Avdeling for campusservice
Dokumentansvarlig: HMS-koordinator i Campusservice
Erstatter: 25.06.2014
Nr.: AF27

1 Vedlegg
14568 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)