HMS-koordinatorer

På denne siden finner du informasjon om HMS-koordinatorer ved enhetene.

English version - HSE coordinators

HMS-kontakter i HMS-seksjonen

Fakulteter

AD - Fakultet for arkitektur og design

HF - Det humanistiske fakultet

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

NV - Fakultet for naturvitenskap

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

ØK - Fakultet for økonomi

Vitenskapsmuseet

Fellesadministrasjonen

Universitetsbiblioteket

Bibsys

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for medisin og helsevitenskap Ingvild Hammer
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik Hanne Eng 
Institutt for helsevitenskap i Ålesund Unni Sletten
Kavliinstitutt for nevrovitenskap Alice Burøy
Institutt for klinisk og molekylær medisin Veslemøy Malm Landsem
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap Torill Naavik
Institutt for psykisk helse Odd Meland
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Geir Kristiansen
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Camilla Bjørk Setsaas
Avdeling for komparativ medisin Anne Åm

Det humanistiske fakultet

Enhet HMS-koordinator
Det humanistiske fakultet Karin Margrethe Hansen
institutt for filosofi og religionsvitenskap Kari Birgitte Berg
Institutt X Hege T. Kissten
Institutt Y Eivind Maråk
Institutt for kunst- og medievitenskap Trond Einar Garmo
Institutt for musikk Dagny Causse
Institutt for språk og litteratur Nina Laeskogen
Institutt for tverrfaglige kulturstudier Kari Bergheim

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Thron Aass
Fakultetsadministrasjonen Thron Aass
Institutt for datateknologi og informatikk Birgit Sørgård
Institutt for elektroniske systemer Sverre Vegard Pettersen
Institutt for elkraftteknikk Halsten Aastebøl
Institutt for IKT og realfag Anders Sætersmoen
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Hilde Bakke
Institutt for matematiske fag Mersiha Sehic
Institutt for teknisk kybernetikk Knut Reklev

Fakultet for ingeniørvitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for ingeniørvitenskap Roar Eriksen 
Fakultetsadministrasjonen Roar Eriksen
Institutt for bygg- og miljøteknikk Thai Mai
Institutt for energi- og prosessteknikk Morten Grønli og Per Bjørnaas
Institutt for konstruksjonsteknikk Natascia Manderioli
Institutt for marin teknikk Einar Magnus Aasen
Institutt for geovitenskap og petroleum Erlend Våtevik
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Øyvind Haave

 

Øyvind Andersen (Valgrinda)

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk Finn Tore Holmeset
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk Tor Erik Nicolaisen

Fakultet for naturvitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for naturvitenskap Espen Fjærvik
Institutt for biologi Kjersti Rennan Dahl
Institutt for biologiske fag Ålesund Birgitte Paulsen Torset
Institutt for bioteknologi og matvitenskap Martin Gimmestad
Institutt for bioingeniørfag Frode Vågen
Institutt for fysikk Oddbjørn Grandum
Institutt for kjemi Huey-San Melanie Siah
Institutt for kjemisk prosessteknologi Gunn Torill Wikdahl
Institutt for materialteknologi Eva Rise

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Merete Thorsvik
Institutt for geografi Siv Bjørklund Mora
Institutt for lærerutdanning Berit Hansen Gilde
Institutt for pedagogikk og livslang læring Anita Oxaas Karlsen
Institutt for sosialt arbeid Hallgerg H Helgetun
Institutt for sosiologi og statsvitenskap Oddrun Strand
Institutt for psykologi Terje Johansen
Institutt for sosialantropologi Siv Bjørklund Mora

Fakultet for økonomi

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for økonomi Svein Olav Antonsen
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Lena Aune Weiseth
Institutt for internasjonal forretningsdrift Dagrun Lorgen Jensen
Institutt for samfunnsøkonomi Anne Larsen
NTNU Handelshøyskolen  

Vitenskapsmuseet

Enhet HMS-koordinator
Vitenskapsmuseet Renate Kvernberg

 

Fellesadministrasjonen

 

Avdeling for campusservice

Enhet HMS-koordinator
Avdeling for campusservice Cecilie Holen
Seksjon for bygningsdrift Kari Karlsen
Seksjon for teknisk drift Per Gjengår
Servicesenter for eiendom Linjeleder Sidsel Kristiansen

 

Eiendomsavdelingen og Økonomiavdelingen

Enhet HMS-koordinator
HMS-koordinator Økonomi og Eiendom Aud Magna Gabrielsen
Eiendomsavdelingen Lindis Burheim, leder
Økonomiavdelingen Ingrid Volden, leder
Seksjon for økonomirådgivning  
Seksjon for økonomitjenester  
Servicesenter for økonomi  

 

Avdeling for virksomhetsstyring

Enhet HMS-koordinator
Avdeling for virksomhetsstyring Roar Tobro

 

Rektors stab og organisasjon

Enhet HMS-koordinator
Rektors stab, HR-HMS, Dokumentasjonsforvaltning og Kommunikasjon Kristin Wergeland Brekke
Rektors stab  
HR- og HMS-avdelingen  
Seksjon for HMS  
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning  
Kommunikasjonsavdelingen  
NTNU Grafisk senter  
Administrative fellestjenester Gjøvik  
Administrative fellestjenester Ålesund  

 

IT-avdelingen

Enhet HMS-koordinator
IT-avdelingen Rolf Sigvart Lea Lein

 

Administrative fellestjenester Gjøvik

Enhet HMS-koordinator
Administrative fellestjenester Gjøvik ...

 

Administrative fellestjenester Ålesund

Enhet HMS-koordinator
Administrative fellestjenester Ålesund ...

 

Avdelingene for utdanningskvalitet, studieadministrasjon og studentservice

Enhet HMS-koordinator

Stab, prorektors ledergruppe og prorektor

Anne Sølberg Ellingsen

Avdeling for utdanningskvalitet Silje Haugen Konstad
Seksjon for etter- og videreutdanning  
Avdeling for studieadministrasjon Simen Fraser
Seksjon for utdanning Gjøvik  
Seksjon for utdanning Ålesund  
Avdeling for studenttjenester Mette Larsson
Internasjonal seksjon  

Universitetsbiblioteket

Enhet HMS-koordinator
Universitetsbiblioteket Sølvi Karlsen

BIBSYS

Enhet HMS-koordinator
BIBSYS Gunnfrid Løveng

 

0 Vedlegg
28969 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)