IE-fakultetet

HMS ved IE

Temaside om HMS for ansatte ved NTNU

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Beredskap

Se egen side om beredskap ved IE. Siden omtaler:

 • Beredskapsplan
 • Varslingsliste
 • Områdeansvarlige 
 • NTNUs branninstruks 

HMS-kontaktpersoner 

Kontaktpersoner ved IE-fakultetet
Enhet Campus Linjeleder HMS-koordinator Verneombud Vara-verneombud Strålevern-koordinator
IE Gløshaugen Ingrid Schjølberg Thron Aass Line Berg Gunnhild Oftedal  
IE Kalvskinnet Ingrid Schjølberg Thron Aass      
IDI Gløshaugen John Krogstie Birgit Sørgård Hege Annette Olstad Babak Farschian  
IDI Gjøvik John Krogstie   Peter Nussbaum    
IES Gløshaugen
C bygget
Odd Pettersen Sverre Vegard Pettersen Erik Wessel-Berg  Trude Jenssen  Sverre Vegard Pettersen
IES Gløshaugen
B bygget
Odd Pettersen Sverre Vegard Pettersen Terje Mathiesen  Tron Arne Nilsen Sverre Vegard Pettersen
IES Gjøvik Odd Pettersen   Chunhong Luo Nils Rui Sverre Vegard Pettersen
IEL Gløshaugen Ole-Morten Midtgård   Aksel Andreas Reitan Hansen John Arild Wiggen Halsten Aastebøl
IMF Gløshaugen Einar Rønquist Marte P.H. Andresen   Øyvind Bakke  
IMF Gjøvik Einar Rønquist   Per Paulsrud Anders Oulie  
IIK Gløshaugen Nils K. Svendsen Hilde Bakke Norvald Stol Pål Sturla Sæther  
IIK Gjøvik Nils K. Svendsen Hilde Bakke Erik Hjelmås Peter Nussbaum  
IIR Ålesund Anniken Karlsen Anders Sætersmoen Knut Hellen Anders Ulstein Hans Christian Giske
ITK Gløshaugen Morten Breivik Knut Reklev Glenn Angell Janne Karin Hagen Knut Reklev

Hovedverneombud

Områdeansvarlige ved brann

Stoffkartotek 

NTNU-oversikter

Rom- og labansvarlige

Oversikt over romansvarlig og labansvarlig ved enhetene finner du i beredskapsplanen.

Sikkerhetskurs for studenter

Alle IE-studenter må gjennomføre et sikkerhetskurs første semester av studiet.

Om HMS-arbeidet ved IE-fakultetet 

Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

Fakultetets HMS-arbeid skal:

 • hindre skader på personell og utstyr
 • sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • hindre skadelige og uønskede utslipp
 • fremme at hensyn til sikkerhet og miljø inngår i alt arbeid
 • vise innad og utad at hensyn til sikkerhet og miljø er ivaretatt
 • bidra til at HMS inkluderes og brukes aktivt i utdanningen
 • dokumentere at relevante lover og forskrifter følges
 • skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
 • klargjøre leders ansvar til å følge opp HMS-retningslinjene

Kontaktinformasjon

Thron Aass

0 Vedlegg
7881 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)