HMS ved Campusservice

(Videresendt fra HMS ved Driftsavdelingen)

HMS for medarbeidere i Campusservice. 

Under samlesiden for felles retningslinjer for HMS ved NTNU finner du blant annet retningslinjer og informasjon rundt graviditet, førstehjelp, helseundersøkelser, rus, HMS-runder m.m.

Temaside om HMS | Sider merket med Campusservice | Sider merket med HMS  | Sider merket med arbeidsflyt

HMS-mål i Campusservice #

HMS-arbeidet i Campusservice omfatter utarbeidelse av retningslinjer for å ivareta sikkerheten ved avdelingen, bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø og til gode psykososiale forhold. HMS-arbeidet ved Campusservice er en del av NTNUs HMS-arbeid. Målene med HMS-arbeidet er nedfelt i Virksomhetsplanen i Campusservice

Felles HMS-retningslinjer for Campusservice #

Skjema for dokumentert opplæring i HMS-retningslinjene

Retningslinjer for din rolle #

Hvem gjør hva i HMS-arbeidet #

Linjeledere, HMS-koordinatorer og verneombud i Campusservice

Oppgavene til ulike HMS-roller i Campusservice

HMS ved NTNU #

HMS for medarbeidere ved NTNU 

Definisjoner og forkortelser #

  • SE = Seksjonssjef
  • OL = Områdeleder
  • DO = Driftsoperatør
  • RH = Renholder
  • SBD = Seksjon for bygningsdrift
  • LPR = Logistikk, park og ressurs
  • Kontaktperson = Den som eier behovet/tiltaket (innmelder)
  • Saksbehandler = Den som saksbehandler (stedfortreder)
  • Ansvarlig = Den som skal utføre jobben

Lover, forskrifter og NTNU-bestemmelser #

HMS-forum #

2015 #

2014 #

2013 #

Innkallinger og referater eldre enn 2013 finner du i ePhorte

LOSAM for Økonomi, eiendom og campus #

LOSAM for Økonomi - eiendom - campus

Undersider

14 Vedlegg
21018 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)