HMS ved Campusservice

(Videresendt fra HMS ved Driftsavdelingen)

HMS for medarbeidere i Campusservice. 

Under samlesiden for felles retningslinjer for HMS ved NTNU finner du blant annet retningslinjer og informasjon rundt graviditet, førstehjelp, helseundersøkelser, rus, HMS-runder m.m.

Temaside om HMS | Sider merket med Campusservice | Sider merket med HMS  | Sider merket med arbeidsflyt

HMS-mål i Campusservice #

HMS-arbeidet i Campusservice omfatter utarbeidelse av retningslinjer for å ivareta sikkerheten ved avdelingen, bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø og til gode psykososiale forhold. HMS-arbeidet ved Campusservice er en del av NTNUs HMS-arbeid. Målene med HMS-arbeidet er nedfelt i NTNUs HMS-politikk

Felles HMS-retningslinjer for Campusservice #

Skjema for dokumentert opplæring i HMS-retningslinjene

Retningslinjer for din rolle #

Hvem gjør hva i HMS-arbeidet #

Organisering av HMS i Campusservice

HMS ved NTNU #

HMS for medarbeidere ved NTNU 

Lover, forskrifter og NTNU-bestemmelser #

Undersider

14 Vedlegg
33307 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)