HMS for studenter ved HF

Målgruppe: Studenter Tema: HMS for studenter
Tagger: hf hms

English version: HSE for students - Faculty of Humanities (HF)

Temaside om HMS for studenter | Alle sider merket med HMS

Som student ved NTNU kan det hende du oppleve at for eksempel undervisning, informasjonssikkerhet eller utstyr og bygninger ikke fungerer som forventet. Ved NTNU ønsker vi å vite om slike forhold, både for å forbedre situasjonen, og for å ivareta læringsmiljø, helse, miljø og sikkerhet for våre studenter og ansatte. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du forholder deg til ulike hendelser eller avvik, og hvordan du går fram eller hvem du kan kontakte i ulike situasjoner.  

Rømningsveier #

Gjør deg alltid kjent med rømningsveier i lokalene du bruker, enten det er undervisningsrom, kantine, bibliotek eller treningshallen.

Når brannalarmen går #

Gå umiddelbart ut av bygget og bort fra inngangene. Følg deretter anvisninger som blir gitt av de med gule/oransje vester.  

Skader på menneske, miljø, materiell  #

  • Forhold som kan representere en fare for liv og helse (svært alvorlige HMS-avvik) 
  • Brudd på lov og regelverk, etiske normer og alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet.  
  • Farlige forhold og nesten-ulykker 
  • Vedvarende inneklimaproblemer 

Hvis du opplever noen av punktene ovenfor er det viktig å si fra. Det gjør du ved å melde avvik.

Se også utfyllende informasjon om å melde avvik og varsler.

Uakseptabel adferd og mobbing  #

Opplever man mobbing diskriminering eller trakassering skal man varsle. Det er også viktig å varsle ved brudd på lov og regelverk, eller etiske normer og andre alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet.  

OBS: Varsling om uakseptabel adferd skal IKKE legges inn i det elektroniske avvikssystemet. Dette på grunn av personvern og -sikkerhet. 

Saker i denne kategorien kan tas opp med faglærer, instituttleder, seksjonssjef eller prodekan for studier/utdanning på ditt fakultet, eller du kan kontakte tillitsvalgte i ditt studentråd

Mer om håndtering av mobbing og konflikter

Problemer med utdanningskvaliteten og læringsmiljø   #

Hvis utdanningskvalitet og læringsmiljø ikke er i henhold til retningslinjene ved NTNU, for eksempel hvis emnet du tar ikke evalueres, eller at det som kom fram i evalueringene ikke blir fulgt opp, så kan du melde avvik gjennom NTNUs avvikssystem, eller ta kontakt med instituttleder eller en studieveileder.

Behov for hjelp på campus  #

Ved innbrudd eller innbruddsforsøk, om du trenger assistanse, oppdager vannlekkasjer, eller annet som haster, er det viktig at du kontakter avdelingen "Vakt og service" så raskt som mulig. 

Informasjonssikkerhet  #

Du kan melde avvik knyttet til informasjonssikkerhet. Typiske avvik kan være informasjon som har kommet på avveie, tap av data, utilgjengelige IT systemer. Særlig viktig er det å melde avvik som gjelder tap eller feil behandling av data som inneholder sensitiv informasjon eller personopplysninger.

Feltarbeid eller ekskursjoner  #

Hvis du skal på feltarbeid eller ekskursjoner skal det planlegges sammen med faglærere og instituttet i henhold til gjeldende rutiner.

Hvordan du som student er forsikret  #

Oversikt over hvilke forsikringsordninger som gjelder for studenter under undervisning, praksis, ekskursjon eller feltarbeid.

0 Vedlegg
1943 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)