English version – HEAT3

Programinformasjon #

HEAT3 er et PC-program for tredimensjonal flyktig og stabil varmeoverføring. Programmet er sammen med den todimensjonale versjonen HEAT2. Programmet er validert mot standarden EN ISO 10211.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Gratis demoversjon.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om HEAT3 hos Blocon


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
961 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)