Tilbake

Hørselshemming

Hvis du hører dårlig fins det hjelpemidler og tilrettelegging som kan hjelpe deg i studiesituasjonen.  Under ser du noen eksempler på tilrettelegging. English version - Services for deaf or hearing-impared students

Ser du etter noe annet? Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Tilrettelegging på eksamen #

Du kan søke om å få tilrettelagt eksamen. Husk å søk innen fristen! (15. februar og 15.september). I spesielle tilfeller kan det også innvilges alternativ eksamensform. Eksempler på tilrettelegging for deg som hører dårlig eller er døv:

  • Tegnspråktolk (i begynnelsen, når faglærer går runden)
  • Utvidet tid

Teleslynge og IR-anlegg #

Teleslynge og IR-anlegg kan være et godt hjelpemiddel hvis du har hørselsproblemer. I rommene hvor det er IR-anlegg trenger du «smykke» som mottaker. Du får låne IR-mottaker hos AV-tjenesten og NTNU Tilrettelegging, og du kan låne det for ett semester av gangen. Har du nedsatt hørsel, men ikke bruker høreapparat kan du bruke egne øretelefoner til disse mottakerne. Dette vil gi deg lyden fra foreleser rett inn i dine øretelefoner.

Auditorer og grupperom med teleslynge eller IR-anlegg.

Tegnspråktolk #

Hvis du har behov for tegnspråktolk, ta kontakt med Tolketjenesten. Vi anbefaler at du gjør det rett etter opptak til studiene, fordi etterspørselen er stor.

Notathjelp #

Noen som noterer for deg kan være nyttig hvis forelesningene er i et auditorium uten teleslynge/IR-anlegg. Ta kontakt for en samtale slik at vi finner en god løsning for deg.

Se mer om retningslinjer for tildeling.

Brann / rømning #

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med tilgjengelige rømningsveier, og er bevisst i forhold til hvor du oppholder deg i tilfelle det skulle oppstå en rømningssituasjon. Dette er spesielt viktig når du oppholder deg på campus på kveldstid og i helger.

Hvis det skulle oppstå en rømningssituasjon vil brannalarmen gå. Ta kontakt med NTNU tilrettelegging hvis du ønsker å få varsling på mobiltelefon når brannalarmen går.

Skulle du få problemer med å komme deg ut i en brann- og rømningssituasjon - ring:

  • Brannvesenet på tlf 110,  eller
  • NTNUs vektertjeneste (kveldstid/ helg) på tlf 918 97 373 (Gløshaugen) / 918 97 375 (Dragvoll) - Trondheim

Vi oppfordrer deg til å lagre disse telefonnumrene.

Informer fagmiljøet ditt #

Noen studenter ønsker at fagmiljøet (instituttet) vet at de er hørselshemmet, i tilfelle det skulle oppstå behov for tilrettelegging. Tilretteleggingskontakten på ditt studieprogram på fakultet/institutt eller NTNU Tilrettelegging kan hjelpe deg med å informere instituttet ditt eller gjøre dette på vegne av deg hvis du ønsker det. Det finnes en egen nettside med tips til faglærere som foreleser for bl.a. studenter med hørselshemming.

Utenlandsstudier #

Ønsker du å studere i utlandet? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Vi anmoder deg om å ikke oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).

0 Vedlegg
18718 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)