Håndtering av vannlekkasje

Retningslinje for håndtering av vannlekkasje for medarbeidere i Campusservice

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjen skal sikre at personer som oppholder seg i NTNUs bygninger ikke blir utsatt for muggsopp. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Ved vannlekkasje #

  • Hvis mulig stopp kilden til lekkasjen umiddelbart
  • Varsle teamleder/fagleder
  • Teamleder/fagleder bestiller befaring hos fagområde VVS eller Bygg
  • Fagområde VVS eller Bygg sørger umiddelbart med å sanere fuktige materialer
  • Det skal ikke benyttes varmeovner til opptørking
  • Har lekkasjen pågått under 10 dager og prøvetaking ikke er nødvendig informerer Teamleder berørte kunder ved behov
  • Har lekkasjen pågått over lengere tid (utover 10 dager) vil retningslinje for «Håndtering av muggsopp» gjelde.

Hjelp #

Arbeidstilsynet: Biologiske faktorer

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 08.01.2018
Godkjent av: Driftssjef
Erstatter: Retningslinje for håndtering av sopp og skadedyr
Nr: D22

0 Vedlegg
1757 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)