Håndtering av skadedyr

Retningslinje for håndtering av skadedyr for medarbeidere i Campusservice

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjen skal sikre at personer som oppholder seg i NTNUs bygninger ikke blir utsatt for skadedyr. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Ved mistanke om eller påvisning av skadeyr #

Teamleder/fagleder vurderer om saneringsfirma skal varsles

  • Ved fjerning av skadedyr skal personlig verneutstyr brukes
  • Ved bruk av gift eller liknende skal Teamleder varsle kunde ved behov

Ved skade påført av skadedyr #

  • Meld som HMS-avvik hvis omfanget er stort
  • Ved ubehag/symptomer skal fastlege eller legevakt oppsøkes umiddelbart

Hjelp #

Arbeidstilsynet: Biologiske faktorer

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 08.01.2018
Godkjent av: Driftssjef
Erstatter: Retningslinje for håndtering av sopp og skadedyr
Nr: D24

0 Vedlegg
2578 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)