Håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg

Retningslinje for håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å sikre at faglig VVS-personell i Campusservice innehar tilstrekkelig kunnskap for håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg. Den gjelder for faglig VVS-personell i Campusservice.

Faglig VVS-personell i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonsleder seksjon for teknisk drift og fagleder VVS er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent

Fakta om ammoniakkgass #

Ammoniakkgass har en stikkende lukt ved 5 ppm (parts pr. million), noe som er mindre enn 10 % av helsefarlig konsentrasjon. Gassen er brann- og eksplosjonsfarlig, etsende, giftig ved innånding og binder seg til slimhinner. Den er panikkskapende da små konsentrasjoner lukter sterkt.

Alarmgrenser og aksjonspunkter #

100 ppm:  Visuell- og lydalarm i kjølemaskinrommet og alarmsignal går til SD-anlegget. Kjøleproduksjonen stenges og skrubber starter.

 • Teknisk kyndig personell kontakter serviceleverandør, Eptec (tlf. 909 94 401)
 • Teknisk kyndig personell orienterer Teamleder i bygget
 • Vekter følger vanlig instruks ved mottak av tekniske alarmer

1 000 ppm:  Brannalarm/evakueringsalarm i Realfagbygget. Innsatsleder overtar ansvaret.

 • Teknisk kyndig personell overvåker nivået via SD-anlegget, yter bistand til innsatsleder og vurderer behovet for å sette beredskap
 • Vekter/teamleder følger vanlig evakueringsinstruks

15 000 ppm: Maskinrommet gjøres spenningsløst bortsett fra nødbelysning og utstyr på UPS. 

150 000 ppm: Eksplosjonsfare

Tilbake til normaldrift etter en alarm på 1000 ppm #

Innsatsleder overlater ansvaret til NTNU. Teknisk beredskapsvakt gir beskjed når brann-/gassalarmer kan tilbakestilles og når øvrige tekniske anlegg kan normaliseres.

Sikkerhetstiltak i forbindelse med kjøleanlegg i varemottaket i U4 i Realfagbygget #

 • Kjølemaskinrommet er gasstett.
 • Førstehjelpsskap er montert ved hoveddør på utsiden
 • Nøddusj er montert på venstre side av rommet på utsiden
 • Båre er i korridor ved rom DU4-150 ved heis
 • Gassmaske og fluktapparat er plassert ved hoveddør
 • Skap med godkjente hansker, kjeledress, støvler og masker er montert ved nøddusj

Dokumentreferanse #

Risikovurdering fra Cowi

0 Vedlegg
8840 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)