PBL-undervisning...

Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH

(Videresendt fra Grunnkurs i PBL-fasilitering)
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Kurs
Tagger: dmf pbl mh

Problembasert læring er en av de pedagogiske grunnprinsippene ved medisinstudiet ved NTNU. Enkelt forklart handler det om å møte problemer først, og bruke problemene som motivasjon og rettesnor for kunnskapstilegnelse.

For å bidra til å gjøre håndteringen av problemene overkommelig og fruktbar, samt å sørge for at PBL-gruppa er en arena for alle i gruppa, er en riktig håndtering av fasilitatorrollen viktig. På dette kurset lærer du om PBL som pedagogisk metode og hvordan du skal fasilitere en PBL-gruppe. Å være fasilitator er en helt annen rolle enn å undervise for en hel klasse. Kurset gir teoretisk påfyll og praktisk trening i fasilitatorrollen. Noe av det viktigste kurset formidler er at en fasilitator kan og bør være ganske aktiv i gruppa!

#

Læringsmål #

Etter dette kurset kan kursdeltakeren:

♦ forklare historikken til, hensikten med og effekten av problembasert læring

♦ forstå og anvende prosessen som benyttes ved gruppebasert problembasert læring

♦ aktivt observere og fasilitere en PBL-gruppe

#

Tid, sted, påmelding #

Kurslengde er to hele dager og kursdeltakere forventes å hospitere i en PBL-gruppe (se under). Kurset arrangeres hvert semester.

Kursdager og påmelding finner du i Kurskalenderen i Læringsportalen::
https://studntnu.sharepoint.com/sites/kurs/Sider/Grunnkurs-i-PBL-fasilitering-for-universitetsansatte.aspx

#

Hospitering i PBL-gruppe #

Hospitering ved medisinstudiets PBL-undervisning er en viktig del av kurset. Før kurset begynner eller i perioden mellom de to kursdagene skal deltakerne hospitere i en PBL-gruppe to ganger - enten to ganger i samme gruppe, eller én gang i to forskjellige grupper. 

Kursdeltakere kontakter sitt institutt for å bli satt i forbindelse med PBL-fasilitatorer man kan hospitere hos.

Hospitanten observerer gruppas aktivitet i henhold til observasjonsskjema (se vedlegg nederst på siden).  Det oppfordres til at hospitant og PBL-fasilitator setter av 5-10 minutter i etterkant av undervisningsøkten til å diskutere noen av de observasjoner hospitanten gjorde i gruppen.

På kursdag to vil observasjoner og refleksjoner fra hospiteringen bli brukt aktivt i undervisningen.

De ulike årskullene på medisinstudiet har PBL-undervisning på forskjellig dager og tidspunkt. .  

NB! PBL-undervisningen avsluttes i midten av mai (for vårsemesteret) og midten av desember (for høstsemesteret).

Kursmateriell #

Påmeldte kursdeltakere vil i forkant av kurset få tilsendt heftet Problembasert læring i smågrupper - de syv trinn.  Det anbefales å ha lest igjennom heftet før første kursdag. 

Program for kurset og fordypningslitteratur vil bli delt ut på kurset.

Kontaktinformasjon #

Kursholder: Miriam Gustafsson

1 Vedlegg
19349 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)