Programvareprodukter

GraphPad Prism

English version – GraphPad Prism

Programinformasjon #

GraphPad Prism er vitenskapelig programvare med 2D-grafikk, biostatistikk med forklaringer, og kurvepassing via ikke-lineær regresjon med mange alternativer (sammenligne modeller, sammenligne kurver, interpolere standardkurver, etc.). GraphPad Prism gir statistisk veiledning for nybegynnere. Analysevalg kan vurderes og endres når som helst. Rådata (replikater) kan skrives inn, og deretter plottes som gjennomsnitt med SD, SEM eller konfidensintervall.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig på både Windows og Macintosh. Gratis 30-dagers prøveabonnement.

Benyttes av MH-fak.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om GraphPad Prism hos GraphPad Software


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1127 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)