Grafisk profil for NTNU og SINTEF

Felles grafisk profil for NTNU og SINTEF, samt for eventuell tredje samarbeidspartner (Gemini-sentre) er utviklet for å støtte opp under samarbeidet. Profilen er gjenkjennelig og bidrar til at all informasjon formidles på en enhetlig måte. 

Maler #

Ønskes det maler med logo for flere samarbeidspartnere, ta kontakt med Grafisk senter

PowerPoint #

Det er ikke tekst i malene, så malene fungerer både for norsk og engelsk. 

PPT-malene er tilgjengelig når du åpner PowerPoint fra din maskin, under fanen egendefinert/delt og mappa NTNU-SINTEF, eller du kan laste ned malene her:

NTNU + SINTEF #

NTNU + SINTEF + 3. samarbeidspartner #

Brevmal #

Malen er tilgjengelig når du åpner Word fra din maskin, under fanen egendefinert/delt og mappa NTNU-SINTEF, eller du kan laste ned malen her:

Materiell #

For bestilling av materiell, ta kontakt med Grafisk senter.

Eksempel:

  • Brosjyre/folder
  • Roll-up
  • Rapport
  • Profilartikler

Eksempel på forside/omslag på rapport

Profilhåndbok #

Profilhåndboka gir en oversikt over fargepalett, typografi, bildebruk og emblem. Den viser også eksempler på hvordan profilen kan brukes.

Last ned profilhåndboka (pdf)

Det er utviklet to sett profilhåndbøker og maler, ett for hver institusjon. Forskjellen er hvilket navnetrekk/logo som kommer først. Har du behov for SINTEFs maler eller profilhåndbok, ta kontakt med Grafisk senter

Font #

Arial.

Fargepalett #

  • NTNU-blå (CMYK:100-75-0-5)
  • SINTEF-blå (CMYK:100-57-0-40)
  • NTNU-oransje (CMYK: 4-50-94-0)
  • SINTEF-grønn (CMYK: 42-3-100-0)

Profilfargene blå og oransje kan benyttes i 100 % - og i ulike valører. Grønn skal ikke graderes. 

Kontakt #

Grafisk senter

10 Vedlegg
4669 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)