Planlegge og...

Godkjenningsinstanser for helseforskning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal forhåndsgodkjenne medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

Type forskningsprosjekt Godkjenningsinstans
Eksterne godkjenningsinstanser for helseforskning
Medisinsk og helsefaglig forskning Regional etisk komité (REK)
Forskning på mennesker Regional etisk komité (REK)
Forskning der legemidler, kosttilskudd, naturmidler eller andre stoffer inntas Regional etisk komité (REK) og 
Statens legemiddelverk
Forskning på humant biologisk materiale Regional etisk komité (REK)
Etablering av helseregister som ikke skjer i forbindelse med et konkret forskningsprosjekt Datatilsynet
Forskning som omfatter anvendelse av stråling på mennesker Regional etisk komité (REK) og
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
Forskning på helseopplysninger som faller utenfor medisinsk og helsefaglig forskning Norsk senter for forskningsdata (NSD) 
Helseforskning som involverer medisinsk bruk av bioteknologi m.m. og hvor det forventes funn av helsemessig betydning for deltakeren eller hvor opplysninger planlegges ført tilbake til deltakeren. Regional etisk komité (REK) og Helsedirektoratet (Bioteknologinemda)
0 Vedlegg
4368 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)