Gjentak av bestått eksamen

Dersom du ønsker å forbedre karakteren din i et emne, melder du deg opp til eksamen i emnet på nytt.

In English: Retaking a passed exam

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Hvordan forbedrer jeg karakteren min? #

Du forbedrer karakteren din ved å melde deg opp til eksamen i emnet på nytt når det arrangeres ordinær eksamen i emnet. Det er beste karakter som blir gjeldende. Merk at du ikke har tilgang til å forbedre en bestått karakter på utsatt eksamen.

Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere vurderinger, må alle tas opp igjen. Emnebeskrivelsen kan fastsette om du kan ta opp den enkelte delvurdering for å forbedre karakteren i et emne.

Frister for å melde seg opp til eksamen er

  • 15. september i høstsemesteret
  • 1. februar i vårsemesteret

Hvordan melder jeg meg opp til gjentak av bestått eksamen? #

Du melder deg opp til eksamen på vanlig måte gjennom Studentweb.

Husk trekkfristen! #

Hvis du har meldt deg opp til gjentak av eksamen og ikke trukket deg innen fristen, regnes det som et forsøk på gjentak. Hvis du trekker deg under eksamen gjelder det også som et forsøk. Les mer om antall forsøk på eksamen.

Frister for å trekke seg fra eksamen er

  • 14 dager før vurderingsdato. Trekkfrist kunngjøres i Studentweb.

Se også #

Alt om eksamen
Antall forsøk på eksamen
Utsatt eksamen
Studentweb

0 Vedlegg
49587 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)