Sykdom og...

Gjenoppstartsstipend ved HF


Det humanistiske fakultet har en egen ordning for stipendiater med lengre fravær. Dersom du har hatt mer enn 6 måneder sammenhengende 100 % sykmelding eller foreldrepermisjon, kan du søke om én måneds gjenoppstartsstipend.

Et slikt stipend vil altså gi deg én måned ekstra forlengelse av tilsettingsperioden og skal kompensere noe for den ekstra tiden det tar å komme inn igjen i doktorgradsarbeidet etter et lengre opphold.

Søknaden må støttes av veileder og instituttleder, og det forutsettes at du har hatt tilfredsstillende framdrift i tiden forut for sykdom/permisjon.

Søknad sendes forskningsseksjonen ved fakultetet.

0 Vedlegg
4353 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)