English version – Ghostscript

Programinformasjon #

Ghostscript er en programvarepakke basert på tolk for Adobe Systems PostScript og Portable Document Format (PDF) sidebeskrivelsesspråk. Hovedformålene er rasterisering eller gjengivelse av slike sidebeskrivelsesspråk, for visning eller utskrift av dokumentsider, og konvertering mellom PostScript- og PDF-filer.

Lisensinformasjon #

Gratis

Benyttes av noen fakulteter på NTNU

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Ghostscript hos Artifex Software, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1889 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)