Tilbake

Generelle lover og regler - studier

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (20.0), Gå til siste versjon.)

På denne siden finner du lover og regler om utdanning ved NTNU. Bruk høyre meny for å finne frem litt raskere.

Nasjonalt reglement #

Lov #

Forskrift #

Rundskriv #

Rammeplaner for høyere utdanning #

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. I studieplanene finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet. Under finner du rammeplanene som gjelder utdanningene ved NTNU. 

Lærerutdanning

Helse- og sosialfagutdanninger

NTNU må følge forskriftene som del av nytt styringssystem (RETHOS) fra studieåret 2020-2021:

Ingeniørutdanning

Annet

Videreutdanning (helse- og sosialfag)

Reglement ved NTNU #

NTNUs studieforskrift #

Utfyllende regler til studieforskriften #

Opptak ved NTNU #

Andre bestemmelser ved NTNU #

Eksamensreglement #

IT-relatert informasjon #

NTNUs klagenemnd #

Klagenemnda behandler klagesaker for studenter.
Mer informasjon om klagesaker for studentene (enkeltvedtak, sensur, formelle feil m.m.)

Opphevede studie-, opptaks- og eksamensforskrifter #

English translations #

Kontakt / contact #

seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 
seniorrådgiver Kjersti Møller 

Studenthenvendelser: kontakt din studieveileder

Sist oppdatert: 06.09.2019

54 Vedlegg
134332 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)