Generelle innkjøpsbetingelser

NTNUs generelle innkjøpsbetingelser.

Temaside bestille |  Hovedside anskaffelser

  • Ved kjøp under kr 500.000,- må enheten vudere behovet for å legge ved innkjøpsbetingelsene. Ideelt sett bør betingelsene følge forespørsel. Send tilsvarende informasjon til minst 3 aktører. Gjerne på epost med en tidsfrist som må overholdes.
  • Ved kjøp (avrop) fra rammeavtaler er det ikke nødvendig å legge ved innkjøpsbetingelsene, da vilkårene for kjøpet er bestemt i avtalen

Innkjøpsbetingelser og kontrakt #

Brukes ved mindre avanserte kjøp under kr. 500.000,-.

Varekjøp

Tjenestekjøp

For mer omfattende kontrakt eller bistand, ta kontakt med seksjon for økonomirådgivning (Innkjøp) kontakt@okavd.ntnu.no

Bestillings- og fakturarutiner for NTNU #

Fakturabehandling og leverandørbrev

Enterprisekjøp / Bygg og anlegg #

Oversikt over alle juridiske standarder for bygg og anlegg og i hvilke tilfeller den enkelte standard skal benyttes.

IT-anskaffelser #

Oversikt over juridiske standarder for IT-anskaffelser og i hvilke tilfeller den enkelte standard skal benyttes.

Kontakt #

kontakt@okavd.ntnu.no

4 Vedlegg
17381 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)