Tilbake

Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

På denne siden finner du generell informasjon om digital eksamensavvikling.

English version: General information about digital exams - for employees

Logg inn inspera

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

 

Generell informasjon om digital eksamensavvikling

Påmelding

Dersom du ønsker å arrangere digital eksamen i emnet ditt ber vi om at du melder det inn til oss. Dette gjøres primært via Emner på Nett (EpN), men hvis du finner ut etter EpN-fristen at du ønsker digital eksamen, kan du følge lenken under for påmelding.

Meld på emnet ditt for våren 2020 før 15. september.

Skulle alle de gitte fristene være passert, må du ta kontakt med Eksamenskontoret. Vi kan ikke garantere ledig kapasitet etter at eksamensplanen er lagt, men vi forsøker så langt det lar seg gjøre å la alle som ønsker det gjennomføre sin eksamen digitalt.

Brukertilgang

Informasjon til studentene

Det er viktig at studentene får informasjon om at emnet skal ha digital eksamen. Vi anbefaler å vise denne videoen om digital eksamen i forelesning, samt vise til wiki-sidene om digital eksamen for studenter. Der finner studentene en stegvis gjennomgang av hvordan de kan forberede seg til digital eksamen, både ved å teste maskinvaren og å ta en demoeksamen som viser de ulike oppgavetypene i Inspera.

3. parts programvare

Vi har siden høsten 2018 hatt mulighet til å tilby eksamensgjennomføring med 3. parts programvare, f.eks. Solidworks, Matlab, Excel og AutoCAD. Dette er eksamener som gjennomføres helt eller delvis i et annet program enn Inspera, men der kandidatene leverer en eller flere filer i Inspera.

Digital eksamen med 3. parts programvare er kun mulig på NTNU-eide datamaskiner, og ikke på eksamener som gjennomføres på studentenes datamaskiner (BYOD-/Bring your own device-eksamen). Dette gjør også at det er noen kapasitetsutfordringer da Eksamenshuset på Sluppen per i dag har 230 maskiner som er dedikert til eksamen med 3. parts programvare.

Spørsmål og ønsker om eksamensgjennomføring med 3. parts programvare kan sendes til digitaleksamen@sa.ntnu.no. Det kan være lurt å melde inn ønsker så tidlig som mulig, da en slik gjennomføring krever at NTNU har avtale på lisenser for den ønskede programvaren, at det er kapasitet den gitte eksamensdagen, samt at faglærer må være involvert i kvalitetssjekk av maskinoppsettet).

Midtsemestereksamen/midtsemesterprøver

Ønsker du å arrangere midtsemestereksamen?

For at det skal kunne arrangeres midtsemestereksamen i Eksamenskontorets lokaler på Sluppen må det være lagt opp som en skriftlig eksamen/prøve der følgende betingelser er oppfylt:

  • Eksamen må ha minst to timers varighet (dersom det alt er publisert at midtsemestereksamen har én times varighet kan vi likevel arrangere den studieåret 2019/2020. Dette er et tilbud i en overgangsperiode. Merk at du derfor må endre varigheten til to timer til neste studieår.)
  • Midtsemesterprøven må være tellende i sluttkarakteren i emnet
  • Oppmøte på eksamen må være obligatorisk for studentene, slik at det å ikke møte har negativ konsekvens for totalkarakteren
  • Dersom det skal være en digital eksamen må den gjennomføres med Safe Exam Browser

Eksamenskontoret arrangerer denne typen eksamen som en ordinær skriftlig eksamen, med eksamensvakter, kontroll av hjelpemidler, faglærers tilstedeværelse under eksamen, samt annet gjeldende reglement. Vi må ha beskjed i god tid før eksamen skal arrangeres for å gjøre det nødvendige forarbeidet før eksamen starter.

Hvis du vil arrangere midtsemestereksamen, meld inn emnet ditt til Eksamenskontoret senest 20. september via dette skjemaet.

Brukerstøtte

Eksamenskontoret tilbyr brukerstøtte for alle ansatte som bruker Inspera Assessment. Ta kontakt med oss, enten på e-post digitaleksamen@sa.ntnu.no eller telefon 73 59 66 00.

Kurs og opplæring

Eksamenskontoret tilbyr kurs og opplæring for ansatte på bestilling. Både fakultet og institutt kan bestille kurs og opplæring, og enhetene står fritt til å velge hva de ønsker gjennomgått. Kurs og opplæring kan for høstsemesteret 2019 bestilles innenfor perioden 14. oktober til og med 8. november. Vi ber om at dere bruker dette skjemaet for bestilling av kurs og opplæring.

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Eksamenskontoret på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Håndtegninger/skisser - Scantron

I noen oppgavesett kreves det at kandidatene leverer skisser/tegninger/utregninger e.l. som vanskelig lar seg gjennomføre digitalt. I de tilfellene kan kandidatene levere disse på egne ark som så skannes og legges på riktig sted i besvarelsen. Dette er en innstilling som hovedansvarlig må skru på for hele prøven. Dersom faglærer ønsker denne muligheten for sitt emne er det derfor viktig å ha god dialog med hovedansvarlig. Vi anbefaler å presisere i oppgaveteksten hvilke oppgaver kandidatene kan/bør/skal levere håndskrevne ark til.

NB! Eksamenskontoret tilbyr ikke fullskanning, dvs. skanning av besvarelser der det er lagt opp til at hele eksamenen skal besvares på papir. Håndtegninger skal kun være et supplement til kandidatenes digitale besvarelser. Dersom kandidatenes ferdigheter ikke lar seg teste digitalt ved bruk av oppgavetypene som finnes i Inspera, skal eksamen avholdes analogt.  

Kapasitet og lokaler

Digitale eksamener ved NTNU kan gjennomføres i Eksamenshuset på Sluppen eller på Sukkerhuset på Kalvskinnet. Total kapasitet er ca. 1700 samtidige digitale kandidater, fordelt på rundt 1450 plasser i Eksamenshuset og 250 på Sukkerhuset. 

 

Informasjon om Inspera Assessment

Roller i Inspera Assessment

Hva man kan se og gjøre i Inspera Assessment er styrt av hvilke roller man får tildelt. Det er per i dag sju forskjellige roller som brukes i ulike deler av eksamensprosessen. Tabellen under viser en grov oversikt over den enkelte rolle, hva den brukes til og hvem som har den. 

Rolle Bruksområde Hvem?
Hovedansvarlig Opprette prøver, definere prøveinnstillinger, knytte oppgavesett til prøver, overføre resultater fra FS Administrativt ansatte, eksamenskontoret
Forfatter Opprette oppgavesett og enkeltoppgaver Administrativt ansatte, faglærere, eksamenskontoret
Sensor Sensurere besvarelser Faglærere, interne og eksterne sensorer, eksamenskontoret
Brukeradministrator Administrere brukerkontoer i Inspera Eksamenskontoret
Eksamensvakt Overvåke eksamensgjennomføring, logge kandidater inn og ut av Safe Exam Browser Eksamensinspektører
Stedsansvarlig Overvåke gjennomføring Eksamenskontoret
Reporter Lage rapporter Eksamenskontoret

 

Introduksjon til Insperas brukergrensesnitt

 

Når du logger inn i Inspera kommer du til ditt dashboard som ser omtrent slik ut:

Menylinje øverst på sida er alltid tilgjengelig, uavhengig av om du står i dashboard eller har klikket deg inn i en av Insperas fem moduler.

1. Hjem-knappen

Uansett hvilken fane/modul du står i, kan du alltid bruke hjem-knappen til å navigere tilbake til dashboard.

2. Moduler/faner

Det finnes fem ulike moduler i Inspera. Hvilke moduler som er aktive for deg, avhenger av hvilke systemroller du har. Normalt skal en administrativt ansatt ha rolle som hovedansvarlig og forfatter, og dermed ha tilgang til fanene "Oppgaver, "Prøver" og "Vurdering". Vitenskapelig ansatte har rollene forfatter og sensor, og har følgelig tilgang til modulene "Oppgaver" og "Vurdering".

Oppgaver - her lager forfatter/faglærer enkeltoppgaver eller hele oppgavesett.

Prøver - her oppretter hovedansvarlige en prøve - et "teknisk skall" basert på en vurderingsenhet i FS - som inneholder de tekniske dataene som gjør at oppgavesettet forfatter har laget blir tilgjengelig for kandidatene til rett tid.

Monitor - her kan hovedansvarlige og eksamensvakter monitorere kandidatene før, under og etter eksamen.

Vurdering - her får sensor tilgang til kandidatenes eksamensbesvarelser og sensureringen (kan) foregår her. Hovedansvarlige har tilgang til vurderingsmodulen for å kunne administrere sensurprosessen og overføre karakterer til FS etter at sensor(ene) har ferdigstilt sensuren.

Rapporter - benyttes ikke ved NTNU.

 

3. Last opp håndtegninger

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle hovedansvarlige, men skal kun brukes av ansatte på Eksamenskontoret. Knappen benyttes i forbindelse med opplasting av håndskrevne eksamensbesvarelser.

4. Varslinger

På dashboardet ditt vil du alltid ha tilgang til en hendelseslogg som viser de siste hendelser på prøver/oppgaver du er knyttet til. I tillegg kan du under varslingsinnstillinger definere hvilke type hendelser du ønsker å få varsler om, både i Inspera og på e-post.

5. Innstillinger

Ved bruk av tannhjulet, kan du få se din brukerprofil og endre språkinntillinger.

6. Hjelp og opplæring

Ved bruk av spørsmålstegnet finner du gode brukerveiledninger på Insperas egne hjelpesider.

 

Utvikling av Inspera Assessment

På wikisiden Utvikling av Inspera Assessment finner du en oversikt over hvilke områder av Inspera Assessment som er under utvikling og hvilke endringer som er ferdigutviklet og levert. Der finnes det også en oversikt over innmeldte endringsønsker, samt informasjon om hvordan endringsønsker kan leveres og hvordan de følges opp.

0 Vedlegg
484 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)