English version – GX Works

Programinformasjon #

GX Works 2 er et "Integrated PLC (programmable logic controller ) Engineering" program.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av noen fakulteter ved NTNU som utvikler programvare.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om GX Works hos Mitsubishi Electric Corporation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2135 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)