English version - GLview

Programinformasjon #

GLview Inova er et program for 3D visualisering av vitenskapelige beregningsdata for strukturmekanikk og væskedynamikk. GLview utnytter grafikkstandarden OpenGL for tredimensjonal grafikk. Programmet kan behandle store datamengder, og kan lese filer fra en rekke andre programmer.

For informasjon om de 2 programmene, se:

Filformater #

GLview kan lese inn filer fra følgende programmer: ABAQUS, ANSYS, FEMAP, I-DEAS, LS-DYNA, MSC.Marc, MSC.Nastran, and RADIOSS. Filformatet GLview bruker er VTF, som er et åpent filformat.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig på MS Windows og Linux via lisenstjener for alle studenter og ansatte.

Benyttes av flere fakulteter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Databehandleravtale #

GLview krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om GLview hos ceetron.com


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
24396 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)