English version – GAMS

Programinformasjon #

The General Algebraic Modeling System (GAMS) er et høynivå modelleringssystem for matematisk optimalisering. GAMS er utviklet for modellering og løsning av lineære, ikke-lineære og blandede heltalls optimaliseringsproblemer. Systemet er skreddersydd for komplekse, storskala modellering, og lar brukeren bygge og vedlikeholde store modeller som kan tilpasses nye situasjoner. Modeller er portable mellom flere plattform.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig for MS Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av IE-fak (Institutt for elkraftteknikk).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om GAMS hos GAMS Development Corp.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1108 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)