Fusjon og...

Fusjon og reorganisering - SU

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Organisasjonen
Tagger: svt fusjon fhs flt su

Dokumentsamling for utredning og organisering av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU 2016-2017.

Se også Fusjon og reorganisering for Fakultet for økonomi - ØK | Leter du etter NTNUs fusjonssider?

Høringsuttalelser, faglig organisering #

Oversikt over alle høringsuttalelser for faglig organisering av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Møtereferater #

Felles LOSAM for FHS, FLT og SVT #

Utredningsgruppe for faglig organisering #

Utredningsgruppe for administrativ organisering #

Allmøter #

Institutter #

 • Institutt for geografi
  • Leder: Karoline Daugstad
 • Institutt for lærerutdanning
  • Leder: Torberg Falch
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Hans Petter Ulleberg
 • Institutt for sosialt arbeid
  • Riina Kiik
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Anders Todal Jenssen
 • Institutt for psykologi
  • Magne Arve Flaten
 • Institutt for sosialantropologi
  • Harald Aspen

Etablering av nytt Institutt for sosialt arbeid #

Styringsgruppe:  #

 • Marit Reitan, dekan SVT/SU
 • Solrun Valen, dekan FHS
 • Riina Kiik, instituttleder ISH/ISO
 • Merete K. Strømsland, fak.adm. SVT (Parat)
 • Signe Marie Søraunet, FHS (Forskerforbundet)
 • Merete Thorsvik (sekretær)

Mål:  #

 • Fremme samarbeid og involvering rundt planlegging av det nye instituttet
 • Forberede oppstart av nytt institutt (positiv kulturbygging, etc)
 • Sørge for sikker drift av det nye instituttet ved overgang til 2017
 • Etablere en hensiktsmessig administrasjon for det nye instituttet
 • Starte diskusjoner rundt faglig organisering, ledelse og medvirkningsordninger

Delprosjekter:  #

 • Administrativ organisering (se eget mandat)
 • Økonomi
 • Areal og infrastruktur
 • Web, kommunikasjon
 • Faglig organisering, ledelse og medvirkning
 • Utdanning
 • Forskning

Delprosjekt: administrativ organisering av Institutt for sosialt arbeid: #

Deltakere: #
 • Hallgerd Hoff Helgetun, kontorsjef ISH/ISO (leder)
 • Kari Sagmo, administrasjonen ved FHS
 • HR-konsulent fra HR-seksjonen, SVT
Mål: #
 • Etablere en administrasjon med høy kvalitet på administrative støttetjenester
 • Utnytte potensialet i en samlet administrasjon og unngå sårbarhet gjennom god organisering av arbeidsoppgaver (arbeidsdeling, grad av spesialisering, tjenesteavtaler, etc)
Oppgaver: #
 • Utarbeide en plan for etablering av ny felles administrasjon
 • Kartlegge hvilke administrative arbeidsoppgaver som følger med inn i nytt institutt
 • Utarbeide forslag til bemanningsplan (innenfor gitte økonomiske rammer og vedtatte arbeidsfordeling)
 • Foreslå prosesser for å bli kjent på tvers av de to administrasjonene og fagmiljøene generelt
 • Foreslå prosesser for kompetanseoverføring

Etablering av nytt Institutt for lærerutdanning #

Styringsgruppe:  #

 • Marit Reitan, dekan SVT/SU
 • Camilla Nereid, dekan FLT
 • Ingfrid Thowsen, instituttleder FLT
 • Dag Atle Lysne, instituttleder PLU
 • Thomas Ferstad, PLU (NTL)
 • Knut Ole Lysø, FLT (Forskerforbundet)
 • Didrik Leganger, studentrepresentant
 • Merete Thorsvik (sekretær)

Mål:  #

 • Fremme samarbeid og involvering rundt planlegging av det nye instituttet
 • Forberede oppstart av nytt institutt; kulturbygging, strategiarbeid
 • Sørge for sikker drift av det nye instituttet ved overgang til 2017
 • Etablere en hensiktsmessig administrasjon for det nye instituttet
 • Diskutere/foreslå modeller for faglig organisering, ledelse og medvirkningsordninger

Delprosjekter:  #

 • Administrativ organisering (se eget mandat)
 • Faglig organisering, ledelse og medvirkning
 • Areal og infrastruktur
 • Web, kommunikasjon
 • Økonomi
 • Utdanning
 • Forskning

Utredningsgruppe for instituttstruktur #

TilknytningNavn
Dekan SVT Marit Reitan, leder for utredningen
Dekan FLTCamilla Nereid
Dekan FHSSolrun Valen
Instituttleder, PLUDag Atle Lysne
Instituttleder, ISHRiina Kiik
ForskerforbundetKnut Ole Lysø
StudentrepresentanterSarah Skallist / Emily Jackson (vara)
Rektors stabHelge Klungland/Arnulf Omdal (observatører

Utredningsgruppe for administrativ organisering #

TilknytningNavn
Dekan SVTMarit Reitan, leder for utredningen
Dekan FLTCamilla Nereid
Dekan FHSSolrun Valen
Instituttleder, PSYMagne Arve Flaten
Instituttleder, GEOKaroline Daugstad
Adm.leder, SVTLiv Unhjem
ParatAnita Brekken
NTLCharlotte Gaertner
Rektors stabTrond Singsaas, observatør

Sekretariat #

Sektretariatet bistår utredningsgruppene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

SVT, fak.adm.Merete Thorsvik, koordinator
FHSErik Lunde
FLTBerit Gilde
FLTØystein Wormdahl
PSYLars Kristian Fossum
ISSBritt Elin Stene deler med SAN
SANSiv Bjørklund Moradeler med ISS
SVT, fak.adm.Tore Amundsen

Sekretariatet utvides ved behov.

Informasjon og medvirkning #

 • Personalmøter
 • Ansatterepresentanter
 • LOSAM

Mandat #

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organisering av NTNU

Saksnummer i Ephorte: 16/5391


Har du innspill til siden? Kontakt Kari Støre Gullichsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

14 Vedlegg
11964 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)