Fusjon og...

Fusjon og reorganisering - AD

Dokumentsamling for utredninger og organisering av Fakultet for arkitektur og design 2016–2017.

Her finner du dokumenter fra arbeidet med utredning og organisering av NTNU Fakultet for arkitektur og design.

Fakultet for arkitektur og design #

Fakultetet vil bestå av følgende enheter/grupper:

  • Fakultet for arkitektur og billedkunst, Trondheim
  • Institutt for produktdesign, Trondheim
  • Ansatte knyttet til studieprogram i medier og design, Gjøvik
  • Ansatte knyttet til studieprogram i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, Trondheim 

I løpet av høsten 2016 besluttes instituttstrukturen for det nye fakultetet. Se ntnu.no/fusjon for oppdaterte tidsplaner for fusjonsprosessen.

Faglig organisering #

Instituttstruktur:

Høringsuttalelse om faglig organisering, 2. innspillsrunde. 15.01.2016

 Høringsuttalelse om faglig organisering, 1. innspillsrunde.15.09.2015

Administrativ organisering #

Seksjoner i fakultetsadministrasjonen

Høringsuttalelser til sluttrapporten fra Børresen-utvalget 

Høringsinnspill til Børresen-rapport nr 2

Høringsinnspill til Børresen-rapport nr 1. 20.10.2015 fra

Planer for fusjonsarbeidet #

Presentasjoner fra allmøter mm. #

Fakultetet har også arrangert en rekke fusjonsverksteder med undervegs-presentasjoner og diskusjoner av faglig og administrativ organisering. Resultatene foreligger gjennom høringsinnspillene.

7 Vedlegg
4588 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)