Sykdom og...

Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH

(Videresendt fra Frivillig oermisjon - Rutiner ved DMF)

Rutine for søknad om frivillig permisjon og redusert stillingsandel for stipendiater ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Med "frivillig permisjon" menes en permisjon du ikke har lovfestet rett til å ta, men som du kan søke arbeidsgiver om å innvilge. Motsetningen er lovfestet permisjon som fødselspermisjon og omsorgspermisjon, som er arbeidstakers rettighet.

Steg for steg #

Aktivitet: Ansvar for utførelse:Ta kontakt med:
Søker skal avklare ønske om permisjon med instituttets ledelse minst 2 mnd. før permisjonsstart. Godkjenning innhentes på mail. SøkerInstituttledelsen
Søker innhenter skriftlig uttalelse fra hovedveileder og sender denne, samt revidert framdriftsplan, til studiekonsulent ved instituttet.SøkerStudiekonsulent ved institutt
Studiekonsulent ved instituttet sammenholder opplysningene i søknaden mot FS og doktorgradsprogrammet. Studiekonsulent sender anbefaling/avslag på mail til søker.Studiekonsulent ved institutt
Dersom stillingen er eksternfinansiert skal søkeren hente godkjenning fra finansieringskilde innhentes via mail.SøkerEkstern finansieringskilde
Søknad om permisjon fra stillingen sendes via PAGA. Følgende dokumentasjon sendes deretter til instituttets kontaktperson ved HR-seksjonen:
- Godkjenning fra instituttledelsen
- Godkjenning fra finansieringskilde og studiekonsulent
- Veilederuttalelse
- Revidert framdriftsplan
Søker HR-seksjonen
HR-konsulenten sjekker opplysningene i søknaden mot personalmappen i forbindelse med tidligere permisjoner.HR-konsulentHR-seksjonen
Endelig vedtak:
Hvis søknaden innvilges sendes vedtak arbeidstakeren via PAGA. Dersom søknaden avslås informeres arbeidstakeren med brev i ePhorte, kopi til instituttet og studieseksjonen
Seksjonssjef HR/
HR-konsulent
HR-seksjonen
Eventuelle endringer og gjeninntreden i stilling registreres i PAGASøker får brev om forlengelse av stilling som stipendiat, med kopi til studieseksjonen HR-konsulentHR-seksjonen

Spørsmål? #

Kontakt oss på HR@mh.ntnu.no

0 Vedlegg
17513 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)