Tilbake

Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om den årlige fremdriftsrapporteringen for ph.d-kandidater, doktorgradsstipendiater og ph.d.-veiledere ved NTNU.

English version - progress reports - faq
Temaside om doktorgrad | Sider merket fremdriftsrapport

Kan jeg levere fremdriftsrapport etter at fristen har gått ut? #

Ja. Etter at det elektroniske innleveringsskjemaet er stengt, vil det fortsatt er fortsatt mulig å levere rapport manuelt. Følg anvisningene i det skjemaet som er relevant for deg: 

  • Jeg er kandidat og ønsker å levere fremdriftsrapport (word pdf)
  • Jeg er veileder og ønsker å levere fremdriftsrapport for en av mine kandidater (word pdf)

Skal jeg levere fremdriftsrapport? #

Som doktorgradskandidat ved NTNU skal du som hovedregel årlig rapportere om egen fremdrift (§10-1 i forskrift om ph.d. ved NTNU). Om du nettopp har startet (mindre enn 3 måneder siden) vil du ikke bli bedt om å rapportere før neste år. 

Hvorfor skal jeg levere fremdriftsraport? #

NTNU bruker framdriftsrapportene som grunnlag for å vurdere tiltak for bedre oppfølging av kandidater og veiledere, samt forbedring av ph.d.-utdanningen. Vi ønsker å forsikre oss om at kandidater og veiledere får den støtten og hjelpen de trenger.  

Hva brukes svarene mine til? #

Svarene brukes til oppfølging av den enkelte kandidat og av veiledere. I tillegg kan svarene bli brukt til anonymisert statistikk.

Jeg blir bedt om å levere svar i Nettskjema. Er dette ok?  #

Ja. NTNU har inngått avtale med UiO som drifter Nettskjema om bruk av dette verktøyet for å samle inn fremdriftsrapporter. Systemet er ROS-vurdert for gjennomføring av denne rapporteringsrunden og tilfredsstiller kravene til behandling av fortrolige data. 

Jeg kommer ikke inn #

Du kan få feilmelding om du aldri har vært inne med Feide-pålogging eller i Office 365 på NTNU før. Når du nå har forsøkt å logge deg på, har vi registrert forsøket ditt og vil starte en automatisk tilgangsprosedyre. Prøv å logge deg inn igjen i morgen. Om du fortsatt får feilmelding, ta kontakt med orakel@ntnu.no.

Jeg kommer ikke inn - feil brukernavn  #

Du kan få feilmelding om du logger deg på med bare brukernavn i innloggingsvinduet. Prøv å skrive inn brukernavnet ditt som "brukernavn@ntnu.no". Om du fortsatt får feilmelding, ta kontakt med orakel@ntnu.no.

Jeg får feilmelding ved pålogging gjennom Office 365 #

Du kan få feilmeldingen «Du har enten allerede levert evaluering eller så er det ikke registrert data på deg. Dersom du mener det er feil, kontakt administrasjonen på ditt fakultet» om du aldri har vært inne i Office 365 på NTNU før. Når du nå har forsøkt å logge deg på, har vi registrert forsøket ditt og vil starte en automatisk tilgangsprosedyre. Prøv å logge deg inn igjen i morgen. Om du fortsatt får feilmelding, ta kontakt med orakel@ntnu.no.

Jeg får feilmeldingen "Finner ikke appen" #

Hvis datamaskinen din ikke er en NTNU-maskin (for eksempel en jobb-PC), eller at du er tilknyttet et annet nett enn NTNU-nettet, kan maskinen prøve å logge deg på med feil bruker. Prøv å åpne lenka i en inprivate/inkognito-visning av nettleseren (høyreklikk på nettleser-ikonet i oppgavelinjen og velg inprivate/inkognito). Om du fortsatt får feilmelding, ta kontakt med orakel@ntnu.no.

Behandles svarene mine sikkert?  #

Ja. Svarene du gir blir behandlet konfidensielt. Det er kun noen brukere som har tilgang til å se besvarelsene som er gitt, og disse har gjennomgått egen opplæring om hvordan dataene skal forvaltes.

Kan kandidat og veileder få innsyn i hverandres svar? #

Nei, kun i særskilte tilfeller. Kandidat og veileder kan kun få tilgang til hverandres svar om det opprettes for eksempel en særskilt oppfølgingssak. Dette vil i så fall skje i dialog med kandidat og veileder. Innsyn i hverandres svar vil behandles særskilt og i tråd med gjeldende regelverk.

Hvem behandler svarene mine? #

Svarene behandles av medarbeidere i NTNU som jobber med administrativ støtte til ph.d. eller har lederansvar knyttet til ph.d.-utdanningen. Oppsummeringer blir gjort tilgjengelig for relevante ledere.

Blir bevarelsen min slettet?  #

Dine tilbakemeldinger blir lagret i NTNUs arkivsystem ePhorte i henhold til arkivlovens §1. Besvarelsene du har gitt vil bli slettet fra behandingssystemene (Powerapps og Sharepoint) når saksbehandlingen av årets fremdriftsrapportering er avsluttet.

Hvorfor fikk jeg en epost om å levere rapport på nytt (2019)?  #

Det opprinnelige systemet hvor kandidater skulle rapportere inn fremdrift fikk tekniske problemer etter utsending. Feilen gjaldt kun for kandidater, ikke veiledere. IT-avdelingen stanset innsamling via det gamle systemet og erstattet det med et nytt (nettskjema). Alle kandidater fikk tilsendt lenke til det nye systemet pr epost (18.11.19). 

Se også #

Kontakt #

Kontakt ph.d.-administrasjonen ved ditt institutt/fakultet eller orakel@ntnu.no hvis du har spørsmål om fremdriftsrapportering eller innspill til hvordan vi kan gjøre denne siden bedre.

4 Vedlegg
4417 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)