Mail

Fraværsmelding i epost

Automatisk fraværsmelding brukes når du ikke er tilgjengelig via e-post over en lengre periode.

English version - Automatic reply from email

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Automatisk svar i Outlook 2010 #

Gå på fanen Fil (øverst til venstre på skjermen) når du står i Outlook, du får nå opp skjermbildet du ser under. Velg Automatiske svar

Outlook_autosvar

 • Huk av for Send automatiske svar
 • Vanligvis er det aktuelt å velge et tidsrom for svarmeldinger (dato og klokkeslett)
 • Velg om du vil sende svarmelding til både interne og eksterne kontakter (kan være ulike meldinger)
 • Skriv svarmelding i meldingsfeltet og trykk på Ok. Nå aktiveres autosvar fra det tidsrommet du har satt
 • Du kan også legge inn regler hvis du har behov for det. Trykk på Regler (nederst til venstre)
 • Du får varsel om at fraværsmelding er aktivert når du åpner Outlook i aktiveringsperioden - eller hvis du ikke har satt en sluttdato for automatiske svar

Outlook_autosvar2

Automatisk svar i webmail #

Dersom du ikke har satt opp Outlook som epostklient eller ikke er på kontoret, kan du bruke webmailgrensesnittet for å legge inn en fraværsmelding. 

Klikk på Alternativer (øverst til høyre på skjermen). 

Webmail

 

 • Du får nå opp en boks (se skjermbildet under) hvor du velger Send automatiske svar.
 • Legg eventuelt inn dato og klokkeslett for autosvarmeldinger. (Huk av for Send svar bare i denne tidsperioden.)
 • Du kan også velge å ha ulike meldinger for interne og eksterne kontakter.

Webmail_melding

 • Skriv meldingen din. Automatiske svar bør være høflige og vennlige i formen, da mottakeren vil koble svarteksten til deg som person. 
 • Husk å lagre!  Lagre-ikonet er lite, og ligger helt nederst til høyre på siden. Autosvar blir aktivert på tidspunktet du har angitt.

Webmail_save

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send epost til orakel@ntnu.no

5 Vedlegg
45360 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)