Tilbake

Forskningsutvalget ved NV

Her finner du mandat, medlemmer i forskningsutvalget ved NV og innkallinger og referater fra møter.

Ser du etter noe annet, se NTNUs temasider om forskning?

Medlemmer #

Leder #

Prodekanus forskning Professor Tor Grande

Vitenskapelige #

Professor Knut Marthinsen (IMA)
Professor Augustine Arukwe (IBI)
Professor Sigurd Skogestad (IKP)
Professor Berit Løkensgard Strand (IBT)
Professor Signe Kjelstrup (IKJ)
Professor Catharina de Lange Davies (IFY)
Instituttleder Randi Utne Holt (IBF)
Instituttleder Tove Havnegjerde (IBA)

Ph.d.-kandidater #

Jonas Kristoffer Sunde (IFY)
Ingrid Vikøren Mo  (IBT)

Møter 2016 #

Møtearkiv #

Mandat #

Mandat og oppnevning for forskningsutvalget ved NV

43 Vedlegg
14036 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)