Tilbake

Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Søk opptakGjennomføringFinansiering Nyttig informasjon  Prosjekttilbud

Forskerlinjeprosjektet skal munne ut i en forskerlinjeoppgave, fortrinnsvis i form av en sammenskrivning med 1-2 artikler/manuskript inkludert, alternativt en monografi uten artikler inkludert. Oppgaven skal beskrive bakgrunn, mål, materialer og metoder, samt resultater og diskusjon av disse. Arbeidet skal tilsvare en "halv" doktorgrad. Her er en  innholdsmal for forskerlinjeoppgaven.

Forskerlinjeoppgaven er ment å være starten på en ph.d.-avhandling.

Retningslinjer for vurdering #

Forskerlinjeoppgaven skal vurderes av en egen komité. Dersom komiteen godkjenner oppgaven, skal denne  presenteres og forsvares muntlig. Muntlig presentasjon er offentlig. Ved godkjent forskerlinjeoppgave, godkjent muntlig forsvar samt fullført opplæringsdel, vil studenten ved uteksaminering fra medisinstudiet få vitnemål med attestasjon på fullført forskerlinje i medisin.  Her finner du retningslinjene.

Innlevering #

Innleveringsfristen for forskerlinjeoppgaven er 15. september i siste studieår.

Innlevering av oppgave skjer digitalt. Egen innleveringslenke sendes ut til studentene som skal innlevere.
Trykket versjon av oppgaven leveres i papir, 4 eksemplar til forskerlinjeadministrasjonen. I tillegg leveres direkte til veiledere og forskningsgruppe etter avtale.  Her er info om trykkerier.

Ta hensyn til opphavsrett ved trykking og publisering av forskerlinjeoppgaver. Hvis det er ønskelig å trykke f.eks. figurer, tabeller eller bilder fra andre publiserte kilder som tidsskrifter, lærebøker eller lignende i forskerlinjeoppgaven må det foreligge tillatelse fra opphavsmannen/forlaget.

Det henvises til Åndsverkloven.

2 Vedlegg
6895 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)