Forskningsmidler - NV

(Videresendt fra Forskningsmidler - NT)

Dette er en side under utvikling. Her finner du lenker til informasjon om ulike forskningsmidler og hvor du kan få mer støtte. Her vil vi også legge ut informasjon som er NV-spesifikk om forskningsmidler. 

EU #

Du kan søke EU om finansiering av prosjekter som varierer fra en post-doc som forsker i 2 år til 20 PhD-studenter som forsker i 5 år, eller fra infrastruktur til nettverksbygging. Søknader skal godkjennes av instituttleder og dekanus.

NTNUs nettside om EU-forskning | Her må du logge på med ditt vanlige brukernavn og passord.

Finne EU-calls

Kontaktperson ved NV er Thais Mothe-Diniz og Marianne Bjordal Havnes | Her kan du få råd, veiledning og støtte i alle faser av prosjektet

NordForsk #

Du kan søke NordForsk om dekking av kostnader knyttet til samarbeid mellom forskere i de nordiske landene. Støtten fra NordForsk er å betrakte som toppfinansiering for samarbeid mellom forskere som allerede får støtte fra nasjonale og andre forskningsfinansiører. 

Søknader skal godkjennes av instituttleder og dekanus.  

Her finner du calls fra NordForsk

Kontaktperson ved NV er lokal prosjektstøtte (LP) (prosjektøkonom)

Forskningsrådet (NFR) #

Du kan søke NFR om finansiering av prosjekter som ligner EU-forskning prosjekter men har fokusser på norsk priorterte forskningsemner, infrastruktuur og nettverk.  

Søknader skal godkjennes av instituttleder og dekanus.  

Her finner du calls fra NFR.

Kontaktperson ved NV er lokal prosjektstøtte (LP) (prosjektøkonom)

Forskningsmidler som karriereutvikling #

For å utvikle forskerkarieren din trenger du å få en del forskningspenger selv ved å sende prosjektsøkander til for eksempel EU, Nordforsk eller forksningsrådet (se mulighetene ovenfor). Det krever en stor arbeidsinnsats, tålmodighet og flaks. Gode søknader og kompetanse på prosjektledelse øker sjangsene for å få tilslag. Her er noen kursforslag. 

Kurs i søknadsskriving: #

Hyperion

Yellow Research

Kurs i prosjektledelse: #

NTNUvidere

Tekna

0 Vedlegg
10026 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)