Forskningskomitéen ved IV

(Videresendt fra Forskningskomitéen ved IVT)

Forskningskomitéen er et rådgivende organ for dekanus innen sitt område. 

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Om forskningskomitéen #

 Utvalget skal blant annet:

 • Forberede saker for ledermøtet og dekanus
 • Utarbeide forslag til strategier
 • Følge opp handlingsplanen
 • Benytte underutvalg

Sakstyper #

 • SO-stillinger
 • Søknader til Forskningsrådet og EU
 • Vitenskapelig utstyr og lab
 • Publiseringskanaler
 • Koordinering mot TSO
 • Industriavtaler
 • Tiltak for nyskaping
 • Gode faggrupper
 • Brosjyre og omtale
 • Nominasjoner

Sammensetning #

Sveinung Løset | Prodekan forskning og innovasjon (leder)

Olav Egeland | Professor MTP

Mette Rica Geiker | Professor KT

James Dawson | Professor EPT

Rune Berg Edland Larsen | Professor IGP

Zhen Gao | Professor IMT

Hans Bihs | Ass. professor IBM

Rune Strand Ødegård | 1. amanuensis IVB

Houxiang Zhang | professor IHB

Astrid Vigtil | seksjonssjef forskning

0 Vedlegg
8410 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)