Tilbake

Forskerlinjen - Medisinstudiet

(Videresendt fra Forskerlinjen ved medisinstudiet)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det opprettet en egen forskerlinje bygd opp rundt det ordinære studiet i medisin. Forskerlinjen medfører to ekstra semester avsatt kun til forskning, samt at det er tilrettelagt for forskning parallelt med medisinstudiet. Forskning er en naturlig del av medisinstudiet, mens Forskerlinjen er et tilbud til medisinstudenter som er interessert i fordypet forskning og en mulig framtidig forskerkarriere evt. parallelt med klinisk virksomhet.

For å kunne søke på forskerlinjen må du være tatt opp til profesjonsstudiet i medisin. Fra og med kull 2018 kan man bare søke opptak i 2. års studium (IC/ID) Siste årskull som kan søke opptak også i løpet av 3. års studium er kull 2017,  til søkerfristen våren 2020. 

  1. Ledige stipendiatstillinger for fullføring av ph.d.
  2. Søk forskerlinjen
  3. Gjennomføring
  4. Finansiering
  5. Forskningsoppgave
  6. Nyttig informasjon
  7. For veileder
1 Vedlegg
13873 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)