Forskerlinjen - Medisinstudiet

(Videresendt fra Forskerlinjen)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det en egen forskerlinje knyttet til profesjonsstudiet i medisin. Forskerlinjen medfører to ekstra semester avsatt kun til forskning, samt at det er tilrettelagt for forskning parallelt med medisinstudiet. Forskning er en naturlig del av medisinstudiet, mens Forskerlinjen er et tilbud til medisinstudenter som er interessert i fordypet forskning og en mulig framtidig forskerkarriere evt. parallelt med klinisk virksomhet. Forskerlinjen tar opp inntil 12 studenter ved hvert opptak.

For å kunne søke på forskerlinjen må du være student ved profesjonsstudiet i medisin. Studenter i 2. og 3. studieår kan i studieåret 2019/2021 søke opptak med søknadsfrist 1. februar 2020. For søknadsfristen 1. februar 2021 gjelder ny ordning - se punkt 2 nedenfor. 

  1. Ledige stipendiatstillinger for fullføring av ph.d.
  2. Søk forskerlinjen
  3. Gjennomføring
  4. Finansiering
  5. Forskningsoppgave
  6. Nyttig informasjon
  7. For veileder
1 Vedlegg
21132 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)