Forsidemal eksamen

Siden inneholder standard forsidemaler for eksamensoppgaver.

English version: Cover page template for examinations

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen 

Forsidemaler digital eksamen #

Hjemmeeksamen #

Eksamenskontoret har i forbindelse med koronasituasjonen utarbeidet forsidemaler til bruk ved hjemmeeksamener for å sikre at alle eksamenskandidater får tilnærmet samme informasjon på eksamensdagen.

Våren 2021 vil hjemmeeksamener som har ordinær varihet til og med 6 timer administreres av Eksamenskontoret/IT mtp brukerstøtte. Hjemmeeksamener med varighet over 6 timer administreres i sin helhet av instituttene.

Malene gjenspeiler denne ansvarsfordelingen, og innholdet er litt ulikt.

Velg den malen som er aktuell for ditt emne ut fra eksamenens varighet.

Skoleeksamen - ikke aktuelt våren 2021 #

Kopier innholdet fra forsidemalen og lim inn teksten i oppgavetype "Dokument" i Inspera.

Forsidemaler analog eksamen - ikke aktuelt våren 2021 #

Docx-format (word) #

ODT-format #

Koder til omslaget #

Koder for tillatte hjelpemidler på eksamen

Se også #

35 Vedlegg
75714 Visninger
Gjennomsnitt (9 Stemmer)