Forebygging av legionellautbrudd

Retningslinje for forebygging av legionellautbrudd.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjene omfatter medarbeidere i Avdeling for campusservice som utfører egenkontroller for forebygging av legionella. Alle som utfører egenkontrollen er ansvarlige for at retningslinjen følges. Drifts- og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Retningslinjen omfatter ikke kontroll av tappesteder som er en del av vitenskapelig utstyr som nøddusjer, tappesteder i avtrekksskap osv.

Sjekkpunkter ved egenkontroll #

Fagleder VVS sørger for at korrekte egenkontroller og sjekkpunkt er registrert i Campusservice Forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystem.

TL/DO månedlig #

Gjelder bygg som inneholder dusjrom, kantinekjøkken, laboratorievirksomhet der det benyttes vann utover håndvask, befuktningsanlegg eller tilfluktsrom med dusj

Kontroll av temperatur fra tappesteder.

Kap. 7.5.4 og 7.5.8 

Sjekk at: 

 • Tappesteder 2-3 steder i bygget lengst fra varmtvannsberederen har en temperatur på 60oC etter tapping i maksimum ett minutt. Finn tappepunkt som ikke har blandebatteri eller som har mulighet til å låse opp blandebatteriet.
 • Det er registrert avvik i tiltaket (arbeidsordren) hvis temperaturen er for lav. (Klikk på «Behov» og man får opp et nytt bilde. Fullfør behovsnavnet med beskrivende tekst, Kryss av for Avvik, Velg rollen «Egenkontroll Legionella», Skriv inn ditt eget navn som kontaktperson, velg lokalisering og skriv romnummer og temperatur i beskrivelsesfeltet.)

TL/DO årlig i øvrige bygg #

Kontroll av temperatur fra tappesteder

 • Samme fremgangsmåte som månedlig sjekk av tappevannstemperatur

TL/DO hver 3. måned #

Desinfisering av dusjanlegg

Kap. 7.6.3 Med dusjanlegg menes alle dusjer som ansatte og studenter kan benytte. Nøddusjer oppfattes som vitenskapelig utstyr og er lab./instituttansvar.

Sjekk at:

 • Dusjslange og dusjhode er desinfisert. Gjennomspyl i 5 min. med minst 60oC og/eller desinfiser i lunkent vann tilsatt klor i ca 30 minutter. Bruk 1-2 korker klor i en 10-liters bøtte. Hvis temperaturen er for lav, skal VVS varsles. Påbudt verneutstyr ved kloring av dusjslange og dusjhoder: vernehansker, vernebriller og heldekkende klær.

Nyåpnede dusjanlegg og etter vedlikehold #

Med dusjanlegg menes alle dusjer som ansatte og studenter kan benytte. Nøddusjer oppfattes som vitenskapelig utstyr og er lab./instituttansvar.

VVS eller entreprenør sørger for at

 • dusjslange og dusjhode er desinfisert. Gjennomspyl i 5 min. med minst 60oC og/eller desinfiser i lunkent vann tilsatt klor i ca 30 minutter. Bruk 1-2 korker klor i en 10-liters bøtte.

Mikrobiologisk prøvetaking #

Mikrobiologisk prøvetaking på Idrettsbygget, Idrettssenteret og tørrkjøler i Realfagbygget skal utføres av eksternt firma. Frekvens avhenger av resultat av prøvetakingen. Fagleder VVS sørger for å bestille og følge opp.

Risikovurderinger #

Fagleder VVS sørger for at risikovurderinger som er utført på de ulike byggene er linket opp mot de byggene som risikovurderingene omhandler.

Ved utbrudd av legionella #

 • BA låser av rommet
 • VVS stenger tappevannet
 • VVS melder fra til smittevernlegen i Trondheim Kommune
 • VVS sørger for at det blir tatt mikrobiologiske prøver før desinfeksjon
 • BS og VVS desinfiserer hvis prøven er positiv
 • VVS sørger for at det blir tatt ny mikrobiologisk prøve etter desinfeksjonen

Kontakt #

Trond Haugen, fagleder VVS og faglig ansvarlig for retningslinjen

Cecilie Holen, HMS-rådgiver ved Campusservice

Retningslinjen er utarbeidet av Campusservice, 2.3.2016, godkjent av Driftssjef, erstatter 17.11.2014

Lovverk og hjelp #

Forskrift om miljørettet helsevern, Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning fra Folkehelseinstituttet, 4. utgave

Risikovurdering av Idrettsbygget, Idrettssenteret og tørrkjøler i Realfagbygget

1 Vedlegg
23991 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)