Forebygg arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - ergonomi

Her får du råd fra bedriftsfysioterapeutene om hvordan du kan forebygge muskel- og skjelettplager i arbeidsdagen. Updated English version - available soon.

English version - Preventing work-related musculoskeletal problems - ergonomics

Temaside om HMS | Sider merket med ergonomi

Hva er ergonomi? #

Ergonomi er tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. God tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettplager. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader.

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger- og bevegelser, samt anledning til å variere arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov.

Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke påføres skader eller plager. Arbeidstaker skal medvirke til forbedring av arbeidsforholdene, og må selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd.

 Muskel- og skjelettplager #

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter/ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver som fører til redusert funksjonsnivå. At plagen er arbeidsrelatert, vil si at den er forårsaket eller forverret av arbeid eller gir symptomer i forbindelse med arbeid.

Muskel- og skjelettplager kan oppstå ved at arbeidet:

  • er for tungt
  • for ensformig
  • foregår i uheldige arbeidsstillinger
  • har vart for lenge

Plagene kommer når belastningen på kroppen blir for stor. Dette er individuelt og kan skje akutt eller over tid.

Se Tungt og ensformig arbeid.

Dette kan du gjøre selv #

Variasjon og bevegelse i løpet av arbeidsdagen er utrolig viktig for kroppen. Det gir blant annet økt blodsirkulasjon, bedret lungefunksjon, bevegelse i leddene, avspenning med mer.

Ergonomi for forskjellige yrkesgrupper #

Lovverk #

Kontakt #

Bedriftsfysioterapeutene kan hjelpe deg med å forebygge muskel- og skjelettplager ved å gi råd og veiledning om arbeidsplassen din. Gjør følgende:

  1. Informer din nærmeste leder om at du tar kontakt med bedriftsfysioterapeut.
  2. Send en epost til bedriftsfysioterapeutene. Eposten må inneholde informasjon om hvem du er, hva som er problemet, telefonnummer og hvor du jobber (bygg, etasje og romnummer). Bedriftsfysioterapeuten tar kontakt i løpet av noen dager.

Tina Hagen, bedriftsfysioterapeut

1 Vedlegg
17828 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)