Tilbake

Fordypningsordning og masteroppgave ved IBT - sivilingeniør

Fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet utføres normalt sett i 9. semester. For studenter ved sivilingeniørprogrammet i Industriell kjemi og bioteknologi, studieretning Bioteknologi, omfatter ordningen et fordypningsemne på 7,5 studiepoeng og et fordypningsprosjekt på 15 studiepoeng.

Masteroppgaven i sivilingeniørstudiet utgjør 30 studiepoeng og utføres normalt sett i 10. semester.

Lesesalsplasser #

Studenter som går i 4. og 5. klasse i sivilingeniørstudiet, samt studenter i det to-årige sivilingeniørstudiet i bioteknologi kan søke om lesesalsplass ved instituttet.

Fordypningsemne #

Fordypningsemnet kan tas både av studenter på sivilingeniørstudiet i Industriell kjemi og bioteknologi og de 2- og 5-årige masterprogrammene i bioteknologi (realfag).

TBT4505 Bioteknologi, fordypningsemne skal studentene velge to tema/emnemoduler som hver er 3,75 studeiepoeng. Innholdet i de ulike emnemodulene blir presentert på et informasjonsmøte i begynnelsen av høstsemesteret. Påmelding til emnemoduler skjer via It's learning. Merk! Studenten må selv melde seg til eksamen i emnet på Studentweb.

Studenter på sivilingeniørstudiet i Nanoteknologi (MTNANO) kan også ta moduler i fordypningsemnet.

Fordypningsprosjekt #

Fordypningsprosjektet er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen til hhv. TBT4500 Bioteknologi, fordypningsprosjekt og TBT4510 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt. Sistnevnte gjelder kun for studenter ved MTNANO som ønsker å ta fordypningsprosjekt ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Planleggingen av hvilken prosjektoppgave man skal velge bør starte midt i 8. semester. Nye oppgaveforslag gjøres tilgjengelig på denne siden i løpet av mars/april hvert år. 

Merk! I dokumentet finner du både forslag til masteroppgaver og prosjektoppgaver. Dersom du finner en oppgavebeskrivelse som ikke er angitt med 15 studiepoeng, kan du ved henvendelse til veileder undersøke om oppgaven kan gjennomføres som prosjekt.

Oppstart for prosjektarbeidet er er første undervisningsuke i høstsemesteret. Frist for innlevering av prosjektarbeideter siste eksamensuke (uke 51). Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om hvordan prosjektet skal innleveres.

Avtale om fordypningsprosjekt #

For inngåelse av avtale om fordypningsprosjekt settes det en sperrefrist sent i vårsemesteret som betyr at ingen kan inngå avtale før denne fristen. Nærmere opplysninger om sperrefristen vil bli gitt i den aktuelle tidsperioden, men som regel er den i månedsskiftet april/mai. Hensikten med sperrefristen er å la alle få tid til å vurdere alle tilgjengelige oppgaver. Før sperrefristen kan studentene melde sin interesse for oppgaven til veilederen, og dersom flere studenter ønsker samme oppgave, blir det opp til veilederen å avgjøre hvem som får tildelt oppgaven.

Ved inngåelse av avtale skal skjemaet Agreement on Specialization Project brukes.

Komplett skjema med alle nødvendige underskrifter leveres til Institutt for bioteknologi og matvitenskap senest 20. juni.

Fordypningsprosjekt i samarbeid med ekstern institusjon/bedrift #

Dersom fordypningsprosjektet gjøres i samarbeid med en ekstern institusjon eller bedrift, skal det inngås Standardavtale mellom bedrift og student som sikrer rettigheter og bruk av fordypningsprosjektets resultater. Standardavtalen skal legges ved Avtale om fordypningsprosjekt / Agreement on Specialization Project (se over).

Selv om oppgaven utføres eksternt skal hovedveileder være en fast vitenskapelig ansatt ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Muntlig presentasjon av fordypningsprosjektet #

Alle studenter som tar fordypningsprosjekt ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap skal gi en presentasjon av prosjektet. Presentasjonen er offentlig, og tas opp på video. Etter gjennomgås i fellesskap sammen med fagperson ved instiuttet som har meldt som pedagogisk veileder.

Masteroppgave #

For TBT4900 Bioteknologi, masteroppgave og TBT4905 Nanoteknolologi, masteroppgave (sistnevnte kun for studenter ved MTNANO) gjelder den generelle beskrivelse for gjennomføring av masteroppgave som du finner på Masteroppgaver ved NT - sivilingeniør.

Oppdatert hefte med forslag til masterprosjekt finner du under "Fordypningsprosjekt" (se over), i samme hefte som forslag til prosjektoppgavene.

Trykking av masteroppgave #

Institutt for bioteknologi og matvitenskap dekker kostnad for trykk av tre masteroppgaver, hvorav student, veielder og sensor får ett eksemplar hver. Dersom du ønsker flere trykte eksemplar av masteroppgaven, kan du bestille dette på Skipnes Kommunikasjon. Du vil selv måtte betale for trykking av de ekstra eksemplarene.

I det øyeblikket du leverer inn masteroppgaven din i DAIM, dvs. trykker på "Send"-knappen, sendes .pdf-filen til trykking hos Skipnes Kommunikasjon. Masteroppgaven vil normalt være ferdig trykt 3- 5 dager etter at du har levert, og sendes da til studieveileder på instituttet. Du kan hente ditt eksemplar der, ta evt kontakt for å få den tilsendt per post. Studieveileder videresender en trykt utgave av masteroppgaven til henholdsvis veielder og sensor.

Kontakt #

Ved spørsmål om fordypningsordning eller masteroppgeve ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap kan du kontakte studieveileder Henrik Stamnes Dahl.

12 Vedlegg
9974 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)