Studier ved IKP

Fordypning 5.klasse - Kjemisk prosessteknologi

Det velges ett fordypningsprosjekt på 15 stp og ett fordypningsemne på 7,5 stp, eller eventuelt et mindre fordypningsprosjekt på 7,5 stp, ett fordypningsemne på 7,5 stp og i tillegg et ordinært emne på 7, 5 sp. Fordypningsemnene består av 2 moduler a 3,75 stp. 

Fordypningsemner/fordypningsprosjekt som tilbys innen:

(Informasjon kun tilgjengelig på engelsk)

Prosjektet gjennomføres vanligvis enkeltvis og det inngår en muntlig presentasjon av prosjektet med video-opptak. Hver presentasjon er på 15 min + 5 min spørsmål. Presentasjonen teller 10 % av karakteren på prosjektet. Opplegg og dato for presentasjonene organiseres gruppevis.

Samleliste over fordypningsprosjektene høsten 2019 finnes her.   #

   #

Oversikt over valgte prosjekt i 2012 , 2013 , 2014 og 2015

Viktige datoer: 

15.mai  (hvert år) - retningsvalg må gjøres på Studentweb. Oppmelding til BÅDE fordypningemne og fordypningsprosjket.

I løpet av juni vil du få beskjed om hvilket prosjekt du har fått.

Uke 34- studiestart. Info om modulenes oppstart vil bli kunngjort på Blackboard. 

Slutten av november/begynnelsen av desmember - Eksamen i modulene. 

Uke 51 (siste fredag før jul, før kl 12) - innleveringsfrist forsypningsprosjekt via INSPERA.

Sensur kommer i slutten av Januar.

6 Vedlegg
10596 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)